kangkhendong / S-h-a-m-a-b-o-a-r-d / ที่ใหนมีพ่อแม่พันธุ์จิ้งหรีดจำหน่ายบ้างครับ

ที่ใหนมีพ่อแม่พันธุ์จิ้งหรีดจำหน่ายบ้างครับ

ผมมีความสนใจที่จะเพาะเลี้ยงจิ้งหรีดให้นกที่บ้านครับแต่ยังหาพ่อแม่พันธุ์ยังไม่ได้เลยครับ  สมาชิกท่านใดกำลังเพาะเลี้ยงอยู่หรือมีคำแนะนำที่ดีๆ  รบกวนหน่อยครับ  ขอบคุณครับ

Parameit53Tue Jun 01 2010 18:21:33 GMT+0700 (ICT)