kankhom / คลังข้อสอบ / ข้อสอบและเฉลย O-net ปีการศึกษา 48, 49, 50, 51

ข้อสอบและเฉลย O-net ปีการศึกษา 48, 49, 50, 51

ข้อสอบและเฉลย O-net ปีการศึกษา 48, 49, 50, 51  UniGang ได้พยายาม รวบรวมมาไว้ให้แล้วจะได้ไว้ใช้ทบทวน ทั้งสอบตรง และ Onet ครับ

O-net ปีการศึกษา48

O-net ปีการศึกษา49

O-net ปีการศึกษา50

O-net ปีการศึกษา51

 

adminkankhomSun Nov 08 2009 15:09:14 GMT+0700 (ICT)