keemao / สิ่งมหัศจรรย์ในโลก ยุค2010 / สิ่งมหัศจรรย์ของโลก ยุคโบราณ อันดับที่ 1-7

สิ่งมหัศจรรย์ของโลก ยุคโบราณ อันดับที่ 1-7

โปรดทราบ.....ข้อมูลทั้งหมดนี้ผมได้ทำการค้นคว้ามาจากหลายๆที่หลายๆแห่งนำมาเรียบเรียงให้เกิดความต่อเนื่องมากที่สุด เพื่อประโยชน์สำหรับนักเรียน นักศึกษา ตลอดจนถึงผู้ใฝ่ศึกษาหาความรู้ใส่สมองตนเอง  หากบทความอันนี้จะก่อให้เกิดประโยชน์แก่สาธารณะชน ผมก็จะยินดีเป็นอย่างยิ่งครับ ไม่ขอสงวนลิขสิทธิ์ครับเพียงแต่ช่วยอ้างอิงลิงค์ที่มาให้ด้วย จะขอบคุณยิ่ง

-----------------------------------------------------------------------------------------
รายละเอียดแต่่ละสิ่งมหัศจรรย์ในยุคโบราณมีดังนี้สิ่งมหัศจรรย์ของโลกในยุคโบราณ ทั้งหมด 7 แห่ง


สิ่งมหัศจรรย์ของโลกในยุคโบราณ มีอายุตั้งแต่ 5000 ปี ก่อนคริสต์กาล จนถึงปีค.ศ. 500 ผู้ที่ริเริ่มจัดให้ทีสิ่งมหัศจรรย์ในยุคโบราณทั้ง 7 แห่ง ได้แก่ แอนติเพเตอร์ (Antipater) แห่งไซดอน ส่วนใหญ่เป็นผลงานของอารยธรรมอียิปต์แถบลุ่มแม่น้ำไนล์ อารยธรรมเมโสโปเตเมีย อารยธรรมกรีก และอารยธรรมโรมัน ซึ่งสูญสลายไปหมดแล้ว จะเหลือก็เพียงพีระมิดของอียิปต์ที่ยังคงสภาพเดิมได้อย่างน่าอัศจรรย์ยิ่งนัก


1. เทวรูปเทพเจ้าซีอุส  (Zeus of Olypia)

    เทวรูปเทพเจ้าซีอุส (Zeus) หรืออนุสาวรีย์แห่งเทพเจ้าซีอุส (ชาวโรมันเรียกว่า จูปิเตอร์ ชาวกรีก เรียกว่า ซีอุส) ตั้งประดิษฐานอยู่ที่ เมืองโอลิวเปีย ประเทศกรีซ แกะสลักด้วยงาช้างจำนวนมากแล้วนำมาประกอบกันเป็นรูป เทพเจ้าซีอุส ในท่านั่งอยู่บนบัลลังก์ องค์เทวรูปมีความสูง 58 ฟุต พระหัตถ์ซ้ายทรงพระคธา  พระหัตถ์ขวาถือรูปปั้นแห่งชัยชนะ มีเครื่องประดับที่ทำด้วยทองคำล้วน นายช่างผู้แกะสลักคือนายฟีดีอัส สร้างขึ้นในช่วง ค.ศ. 53 - 111 นับเป็นเทวรูปศักดิ์สิทธิ์ที่ชาวกรีกโบราณให้ความเคารพนับถือมากที่สุด ถือได้ว่าเป็นสิ่งมหัศจรรย์ชิ้นเอกในยุคโบราณเลยทีเดียว แต่เทวรูปชิ้นนี้ได้เสียหายจนหมดสิ้นด้วยฤทธิ์แผ่นดินไหว โดยในปัจจุบันนี้ไม่มีหลักฐานที่สามารถยืนยันของจริงได้เลย ยกเว้นภาพจากเหรียญโบราณซึ่งยังมีรูปของเทวรูปองค์นี้เพียงอย่างเดียวที่เป็นหลักฐานให้เกิดการค้นคว้าหาประวัติและตำนานแห่งองค์เทพเจ้าซีอุส..
ลุงขี้เมา ใจดี

keemaoFri Oct 15 2010 22:01:04 GMT+0700 (ICT)