keemao / สิ่งมหัศจรรย์ในโลก ยุค2010 / สิ่งมหัศจรรย์ของโลกยุคปัจจุบัน อันดับที่ 1-7

สิ่งมหัศจรรย์ของโลกยุคปัจจุบัน อันดับที่ 1-7

โปรดทราบ.....ข้อมูลทั้งหมดนี้ผมได้ทำการค้นคว้ามาจากหลายๆที่หลายๆแห่งนำมาเรียบเรียงให้เกิดความต่อเนื่องมากที่สุด เพื่อประโยชน์สำหรับนักเรียน นักศึกษา ตลอดจนถึงผู้ใฝ่ศึกษาหาความรู้ใส่สมองตนเอง  หากบทความอันนี้จะก่อให้เกิดประโยชน์แก่สาธารณะชน ผมก็จะยินดีเป็นอย่างยิ่งครับ ไม่ขอสงวนลิขสิทธิ์ครับเพียงแต่ช่วยอ้างอิงลิงค์ที่มาให้ด้วย จะขอบคุณยิ่ง

-----------------------------------------------------------------------------------------
รายละเอียดแต่่ละสิ่งมหัศจรรย์ในยุคปัจจุบันมีดังนี้สิ่งมหัศจรรย์ของโลกในยุคปัจจุบัน ทั้งหมด 7 แห่ง


สิ่งมหัศจรรย์ของโลกยุคปัจจุบัน เป็นสิ่งก่อสร้างที่เกิดขึ้นตั้งแต่ คริสต์ศตวรรษที่ 17 จนถึงคริสต์ศตวรรษที่ 20  ซึ่งโดยความจริงมีมากกว่า 7 สิ่ง เพราะช่วงเวลาดังกล่าว มนุษย์มีความรู้ความสามารถมากกว่าในอดีต สิ่งก่อสร้างต่างๆนานาจึงยังคงล้วนอยู่ในสภาพที่เกือบสมบูรณ์ทั้งหมด แต่ในที่นี้กระผมจะขอเรียนให้ทราบเพียง 7 อันดับก่อนนะครับ..


สิ่งมหัศจรรย์ของโลกในยุคปัจจุบัน อันดับที่ 1

1. ปราสาทหินนครวัด (Anghor Wat)

ปราสาทหินนครวัด เป็นโบราณสถานที่เก่าแก่และทรงคุณค่ายิ่งของประเทศกัมพูชา มีอายุประมาณ 600 - 700 ปี สร้างโดยชนชาติขอม ในสมัยที่ยังเรืองอำนาจในดินแดนแถบลุ่มแม่น้ำโขงตอนใต้ มีลักษณะเป็นปราสาทหิน โดยตัดหินเป็นก้อนสี่เหลี่ยมขนาดใหญ่ นำมาเรียงต่อๆกันจนสามารถสร้างเป็นปราสาทขนาดใหญ่ได้ ซึ่งได้แสดงถึงอารยธรรมความเจริญของมนุษย์ในสมัยนั้นได้เป็นอย่างดียิ่ง

นครวัด สร้างขึ้นเมื่อประมาณคริสต์ศตวรรษที่ 12 (ตรงกับสมัยสุโขทัยของไทย) ในรัชสมัยของ พระเจ้าสุริยวรมันที่ 2 เป็นเทวสถานทางศาสนาพราหมณ์ที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในโลก ประกอบด้วยปราสาท 5 องค์ ตั้งอยู่บนฐานสี่เหลี่ยมซึ่งเป็นหินซ้อมกันเป็นชั้นๆ สูงถึง 40 ฟุต บนฐานชั้นบนมีปราสาท 4 องค์ประจำอยู่ 4 ทิศ และตรงกลางมีปราสาทองค์ใหญ่ตั้งอยู่ ปราสาทองค์นี้มีความสูงถึง 130 ฟุต ปราสาททั้ง 4 ทิศดังกล่าว เชื่อมต่อถึงกันโดยระเบียงที่มีหลังคาคลุม


ถัดจากกลุ่มปราสาทนี้ออกไปมีระเบียงขนาดใหญ่เป็นกำแพงล้อมรอบอีกชั้นหนึ่ง ตามระเบียงโดยรอบปราสาท ยังมีภาพสลักนูนต่ำขนาดใหญ่ประดับไว้ทั่วไป ซึ่งเป็นภาพสลักที่แสดงถึงเหตุการณ์ต่างๆในสมัยนั้นๆ  

โดยรวมแล้วพื้นที่ของปราสาทหินนครวัด  มีจำนวนนับหมื่นไร่ สถานที่ตั้งอยู่ห่างจากเมืองเสียมราฐ ไปประมาณ 8 กิโลเมตร ถือได้ว่าปราสาหินนครวัดแห่งนี้เป็นสิ่งปลูกสร้างที่ทรงคุณค่าด้วยอารยธรรมโบราณที่เก่าแก่ สมควรได้รับการยกย่องเป็น สิ่งมหัศจรรย์ของโลก อย่างไม่น่าแปลกใจเลย..ลุงขี้เมา ใจดี

keemaoFri Oct 22 2010 13:55:51 GMT+0700 (ICT)