keemao / บุคคลสำคัญของโลก / บุคคลสำคัญของโลก อันดับที่1 - 10

บุคคลสำคัญของโลก อันดับที่1 - 10

ปัจจุบัน ได้มีหน่วยงานหลายๆหน่วย จัดอันดับบุคคลต่างๆให้เป็นบุคคลสำคัญที่มีผลงานหรือบทบาทมากมายต่อสาธาณะชนชาวโลก จึงทำให้เกิดรายชื่อบุคคลสำคัญของโลกเป็นจำนวนมาก


โดยในที่นี้ ลุงขอคัดเลือกเอารายชื่อบุคคลสำคัญๆ ที่มีรายชื่อเป็นอมตะมาอย่างยาวนานก็แล้วกันนะครับ


1. มหาตมะคานธี

ชื่อจริง โมฮัมดาส์ คานธี (Mohandas Gandhi)
ประวัติย่อ
นัการเมืองชาวอินเดีย มีชีวิตอยู่ในช่วง ค.ศ. 1869 - 1948 (79ปี)
บทบาทสำคัญ
ผู้นำทางการเมืองที่ต่อสู้เพื่อเอกราชของชาวอินเดียจากอังกฤษ โดยใช้สันติวิธี
หรือ แบบอหิงสา เช่นการอดอาหารประท้วง การไม่ใช้ความรุนแรง
จนทำให้อังกฤษยินยอมให้เอกราช ในปี ค.ศ. 1948
แต่สุดท้ายตัวของคานธีเอง กลับถูกชาวฮินดูหัวรุนแรงลอบสังหาร
เมื่อวันที่ 30 มกราคม ค.ศ. 1948

keemaoSat Oct 23 2010 16:37:51 GMT+0700 (ICT)