keemao / เิทือกเขาสำคััญในประเทศไทย / เทือกเขาสำคัญของประเทศไทย ( ภาคตะวันตก)

เทือกเขาสำคัญของประเทศไทย ( ภาคตะวันตก)


เทือกเขาสำคัญของประเทศไทย ในภาคตะวันตกเทือกเขาสำคัญในภาคตะวันตก มี 2 แนว คือ เทือกเขาถนนธงชัย ที่ต่อเนื่องมาจากทางภาคเหนือมาสิ้นสุดปลายเทือกเขาที่ช่องควาย อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี และ เทือกเขาตะนาวศรี ซึ่งต่อเนื่องเป็นแนวเดียวกัน และทอดตัวลงไปทางภาคใต้

1. เทือกเขาถนนธงชัย


2. เทือกเขาตะนาวศรี

    เทือกเขาตะนาวศรี เริ่มต้นจากเขาใหญ่ ซึ่งเป็นจุดจบกับเทือกเขาภนนธงชัยในเขต อำเภอสังขละบุรี จังหวัดกาญจนบุรี ทอดตัวลงไปทางใต้ เป็นเส้นกั้นพรมแดนธรรมชาติระหว่างไทยกับพม่า ในเขตจังหวัดราชบุรี เพชรบุรี ประจวบคีรีขันธ์ และชุมพร รวมความยาว 834 กิโลเมตร

    ภูเขาที่สูงที่สุด คือ ยอดเขางะยันนิกยวกตวง อำเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี มีความสูง 1,412 เมตร

    เทือกเขาตะนาวศรีเป็นสันปันน้ำ ให้กำเนิดแม่น้ำหลายสาย ได้แก่ แม่น้ำแควน้อย ภาชี เพชรบุรี และปราณบุรี

    ช่องเขาสำคัญ  มีช่องเขาที่เป็นเส้นทางเดินทัพในสมัยโบราณหลายแห่ง เช่น

      - ช่องเขาด่าน พระเจดีสามองค์ ในเขตอำเภอสังขละบุรี จังหวัดกาญจนบุรี 

      -  ช่องบ้องตี้  อำเภอไทรโยค  จังหวัดกาญจนบุรี

      -  ช่องสิงขร (ช่องสันพร้าว) อำเภอเมือง จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

ลุงขี้เมา ใจดี

keemaoMon Oct 18 2010 17:09:49 GMT+0700 (ICT)