keemao / เขื่อนสำคัญในประเทศไทย / เขื่อนในประเทศไทย ภาคตะวันตก

เขื่อนในประเทศไทย ภาคตะวันตก


รายชื่อเขื่อนในประเทศไทย

ภาคตะวันตก
1. เขื่อนภูมิพล (เขื่อนยันฮี)

ที่ตั้ง     :  ตั้งกั้นแม่น้ำปิง ณ ตำบลสามเงา อำเภออสามเงา  จังหวัดตาก

ขนาด   :  ปริมาณความจุน้ำในอ่าง 13,462 ลูกบาศก์เมตร

ประโยชน์   :

1.1 เพื่อใช้ในการผลิตกระแสไฟฟ้า ซึ่งสามารถผลิตได้มากถึง 560,000 กิโลวัตต์
1.2 เพื่อใช้ในการชลประทาน
1.3 เพื่อใช้ในการประมง เช่นเป็นแหล่งเพาะพันธุ์สัตว์น้ำ 

keemaoWed Oct 27 2010 14:24:24 GMT+0700 (ICT)