keemao / เขื่อนสำคัญในประเทศไทย / เขื่อนในประเทศไทย ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

เขื่อนในประเทศไทย ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ


รายชื่อเขื่อนในประเทศไทย

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ


1. เขื่อนอุบลรัตน์ (เขื่อนน้ำพอง)

ที่ตั้ง    :  ตั้งกั้นแม่น้ำพอง อยู่ในเขตตำบลและอำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น

ขนาด  :  ปริมาณความจุน้ำในอ่างสูงสุด 2,550 ลูกบาศก์เมตร

ประโยชน์  :

1.1 เพื่อใช้ผลิตกระแสไฟฟ้าซึ่งสามารถผลิตได้มากถึง 25,000 กิโลวัตต์
1.2 เพื่อใช้ในการชลประทานการเกษตรครอบคลุมพื้นที่ 300,000 ไร่
1.3 เพื่อใช้ในการประมง

keemaoThu Oct 28 2010 12:34:58 GMT+0700 (ICT)