keemao / แจกทั่วๆไป / แจกโค้ดวิทยุสื่อสาร ราชการและสมัครเล่น

แจกโค้ดวิทยุสื่อสาร ราชการและสมัครเล่น

ประมวลรหัสวิทยุสื่อสาร

ว.00 คอยก่อน, ให้รับคำสั่ง
ว.01 ขอรับคำสั่ง,แจ้งให้ทราบ
ว.02 ที่พัก
ว.1 อยู่ที่ไหน
ว.2 ได้ยินหรือไม่
ว.3 ทวนข้อความ
ว.4 ออกปฏิบัติหน้าที่
ว.5 ความลับ, ไม่สามารถแจ้งได้
ว.6 ขออนุญาติติดต่อโดยตรง (ทางวิทยุ)
ว.7 ต้องการความช่วยเหลือภาวะคับขัน
ว.8 ส่งข้อความเป็นข้อความยาว
ว.9 ขออนุญาติ หรือให้ใช้สัญญาณไฟแดง หรือเสียงไซเรน
ว.10 หยุดรถเพื่อปฏิบัติหน้าที่ โดยติดต่อทางวิทยุได้
ว.11 หยุดรถโดยไม่ได้ปฏิบัติหน้าที่ สามารถติดต่อทางวิทยุได้
ว.12 หยุดรถ โดยไม่สามารถติดต่อทางวิทยุได้
ว.13 ให้ติดต่อทางโทรศัพท์
ว.14 เลิกปฏิบัติหน้าที่
ว.15 พบ หรือให้ไปพบกัน
ว.16 ทดสอบสัญญาณวิทยุ
ว.16-1 รับฟังไม่รู้เรื่อง หรือไม่มีเสียงพูด
ว.16-2 รับฟังไม่ชัดเจน จับใจความไม่ได้เลย
ว.16-3 รับฟังพอใช้ได้ มีเสียงรบกวนบ้าง
ว.16-4 รับฟังได้ชัดเจนดี
ว.16-5 รับฟังได้ชัดเจนดีมาก
ว.17 มีเหตุอันตราย ห้ามผ่าน
ว.18 นำรถออกทดลองเครื่อง/ระบบรถยนต์ขัดข้อง
ว.19 สถานีวิทยุถูกโจมตี
ว.20 ตรวจค้น จำกุม
ว.21 ออกจาก..สถานที่
ว.22 ถึง..สถานที่
ว.23 ผ่าน..สถานที่
ว.24 แจ้งเวลา, ต้องการทราบเวลา
ว.25 จุดมุ่งหมาย หรือที่หมาย
ว.26 ให้ติดต่อทางวิทยุน้อยที่สุด อาจจะถูกดักฟัง
ว.27 ติดต่อทางโทรพิมพ์
ว.28 การประชุม
ว.29 ธุระ หรือมีราชการ
ว.30 ขอทราบจำนวน
ว.31 ความถี่ช่องที่ 1
ว.32 ความถี่ช่องที่ 2
ว.33 ความถี่ช่องที่ 3
ว.34 ความถี่ช่องที่ 4
ว.35 เตรียมพร้อมจะปฏิบัติหน้าที่
ว.36 เตรียมพร้อมเต็มอัตรา
ว.37 เตรียมพร้อมครึ่งอัตรา
ว.38 เตรียมพร้อม 1 ใน 3
ว.39 จราจรติดขัด
ว.40 อุบัติเหตุรถชนกัน
ว.41 สัญญาณไฟจราจรเสีย
ว.42 ขบวนพาหนะ
ว.43 ตั้งจุดตรวจ
ว.44 ให้ติดต่อทาง FAX
ว.50 รับประทานอาหาร
ว.55 ให้อำนวยความสะดวก
ว.60 ญาติ/พี่น้อง/เพื่อน
ว.61 ขอบคุณ
ว.62 สิ่งของ
ว.63 บ้าน
ว.64 ธุรกิจส่วนตัว
ว.601 เครื่องวิทยุรับ - ส่ง
ว.602 สายอากาศวิทยุ
ว.603 รถยนต์
ว.604 ดูโทรทัศน์
ว.605 รับประทานอาหาร
ว.606 พูดจาไม่เป็นความจริง
ว.607 กิจธุระกิจส่วนตัว
ว.608 คนก่อกวน
ว.609 คลื่นรบกวน
ว.610 คิดถึง
ว.621 เงิน
ว.100 ขอโทษ
แจ้งเหตุร้าย-ฉุกเฉิน ทางวิทยุ
เหตุ 100 ประทุษร้ายต่อทรัพย์สิน
เหตุ 111 ลักทรัพย์
เหตุ 121 วิ่งราวทรัพย์
เหตุ 141 ชิงทรัพย์
เหตุ 200 ประทุษร้ายต่อร่างกาย
เหตุ 221 ทำร้ายร่างกายได้รับบาดเจ็บ
เหตุ 241 ฆ่าคนตาย
เหตุ 241 ฆ่าคนตาย
เหตุ 300 การพนัน
เหตุ 510 วัตถุต้องสงสัยเกี่ยวกับระเบิด
เหตุ 201 เพลิงไหม้หญ้า
เหตุ 203 เพลิงไหม้ยานพาหนะ
เหตุ 600 นักเรียนจะก่อการทะเลาะวิวาท
เหตุ 601 นักเรียนรวมกลุ่มมีเหตุเชื่อว่าจะก่อเหตุ
เหตุ 602 นักเรียนก่อเหตุหลบหนีไปแล้ว
เหตุ 603 นักเรียนก่อเหตุยกพวกทำร้ายกันและกัน
เหตุ 604 นักเรียนก่อเหตุยกพวกทำร้ายกันถึงตาย
เหตุ 605 นักเรียนก่อเหตุยกพวกทำร้ายกันมีวัตถุระเบิด
เปลี่ยน เป็นการจบข้อความ เพื่อให้อีกฝ่ายส่งข้อความ
ขานเวลา เป็นการจบการติดต่อ ให้ผู้ที่ต้องการติดต่อใหม่เข้ามาได้
ว.73 สวัสดี , ด้วยความปราถนาดี
ว.88 สวัสดี , ด้วยความปราถนาดี (ใช้กับเพศตรงข้าม)

keemaoWed Oct 20 2010 18:09:28 GMT+0700 (ICT)