kkn1177 / ระบบรับแจ้งเสีย 1177 / ปัญหาเกี่ยวกับ DNS ในช่วงนี้.......ด่วนสุดๆ จำเป็นต้องทราบนะครับ

ปัญหาเกี่ยวกับ DNS ในช่วงนี้.......ด่วนสุดๆ จำเป็นต้องทราบนะครับ

           ปัญหาการเข้าเนตไม่ได้ในช่วงนี้เนื่องจากปัญหา DNS  อาการคือสัญญาณทุกอย่างปกติแต่ไม่สามารถเข้าเนตได้ ให้พิจารณาดูว่าเป็นปัญหาจากระบบ DNSหรือไม่ โดยพิจารณาดังนี้

1. ลองเข้าเว็บ www.tot.co.th ถ้าเข้าได้ตามปกติ ก็แสดงว่าอาจจะไม่ใช่ปัญหาจากกรณี DNS นี้ เว็บอื่นๆลูกค้าก็น่าจะเข้าได้ตามปกติ 2. แต่ถ้าเข้า www.tot.co.th ไม่ได้ให้ลองพิมพ์ 203.113.93.7 แทน ถ้าสามาถเข้าเว็บของ TOT ได้จากช่องทางนี้ก็แสดงว่าเป็นปัญหาที่ DNS จริง ให้แนะนำลูกค้าแก้ปัญหาได้ 2 แบบคือ  2.1. Fix ค่า DNS ที่ Router modem ของลูกค้า (กรณีที่ลูกค้าใช้คอมหลายเครื่อง เช่น ร้านอินเตอร์เนต / หอพัก)  2.2. Fix ค่า DNS ที่ เครื่องคอมพิวเตอร์เป็นเครื่องๆไป (กรณีมีเครื่องคอมพิวเตอร์ไม่มาก เช่น 1-2 เครื่อง) โดยค่า DNS ที่ต้อง Fix ลงไปคือ 203.113.127.199 และ 203.113.24.199

ถ้า Fix แล้วก็ยังใช้งานไม่ได้ / Reset port แล้วก็ยังไม่ได้ / ตั้งค่า modem ใหม่แล้วก็ยังไม่ได้ /  ก็ให้แจ้งเสียเข้าระบบงานตามปกตินะครับ

การแก้ปัญหาตามวิธีการข้างต้นเป็นการแก้ปัญหาที่ปลายเหตุในช่วงนี้นะครับ ฝ่ายที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับปัญหานี้รับทราบปัญหาแล้วและกำลังหาทางแก้ไขอยู่ครับ หากมีความคืบหน้าอย่างไรจะแจ้งให้ทราบอีกทีนะครับพี่น้อง 

 

UmphSat Jun 13 2009 09:55:07 GMT+0700 (ICT)