kkn1177 / ระบบรับแจ้งเสีย 1177 / Offtic ขาดจังหวัดร้อยเอ็ดใช้งานไม่ได้นะครับ

Offtic ขาดจังหวัดร้อยเอ็ดใช้งานไม่ได้นะครับ

Offtic ขาดจังหวัดร้อยเอ็ดใช้งานไม่ได้นะครับ น่าจะใช้งานได้วันนี้หลัง 5 โมงเย็นครับ ขอบคุณครับ

UmphTue Oct 20 2009 14:32:45 GMT+0700 (ICT)