kkw / ห้องคุยเล่นสัพเพเหระ / นักวิทย์แจงภัยพิบัติ 12 มิ.ย.ข้อมูลผิด ไม่เกิดจริง

นักวิทย์แจงภัยพิบัติ 12 มิ.ย.ข้อมูลผิด ไม่เกิดจริง

                                               

           
           

           
           
                                   

           
           
           
            25 พฤษภาคม 2553 19:58 น.
                                   
           

           
           
           
           
           
            25 พฤษภาคม 2553 19:58 น.
                                   
                                   
                                                                                                                       
นายสธน วิจารณ์วรรณลักษณ์ อาจารย์ภาควิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กล่าวถึงข่าวเรื่องปรากฏการณ์ดาวเคราะห์ในระบบสุริยะจักรวาลเรียงตัวเป็นแนว เดียวกัน ตั้งแต่วันที่ 8 มิถุนายน จนทำให้เกิดปฏิกิริยาขึ้นที่ดวงอาทิตย์ และจะส่งอิทธิพลต่อโลกมากที่สุดในวันที่ 12 มิถุนายนนี้ ประกอบกับการเอียงของแกนโลก และสลับขั้วแม่เหล็กของโลกในช่วงนั้น จะทำให้เกิดแผ่นดินไหวจนเป็นหายนะใหญ่ทั่วโลกว่า เป็นการกล่าวอ้างที่ไม่มีหลักฐานการพิสูจน์ทางวิทยาศาสตร์
                        นายสธนอธิบายว่า ปรากฏการณ์สลับขั้วแม่เหล็กของโลกนั้นเป็นเรื่องปกติที่เกิดขึ้นตั้งแต่ใน อดีต ซึ่งแต่ละครั้งใช้เวลาเป็นพันถึงแสนปี และไม่ใช่เป็นการพลิกกลับของโลก แต่สนามแม่เหล็กของโลกจะอ่อนลงบ้างเท่านั้น ส่วนการเรียงตัวของดาวเคราะห์ ไม่มีอิทธิพลต่อแรงดึงดูดมากไปกว่าปรากฏการณ์น้ำขึ้นน้ำลง ซึ่งส่วนใหญ่เป็นอิทธิพลจากดวงจันทร์
                       
                        ขณะที่ นายบัญชา ธนบุญสมบัติ นักวิชาการจากสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ เชื่อว่า ผู้ที่ออกมาให้ข้อมูลเรื่องนี้น่าจะมีเจตนาดี เพื่อกระตุ้นเตือนให้ประชาชนตื่นตัวในการเตรียมพร้อมรับกับภัยพิบัติ แต่ในการให้ข้อมูลต้องระมัดระวัง ควรมีเอกสารวิชาการที่อ้างอิงได้ เพราะทำให้ผู้คนตื่นกลัว
                       
                       
                       
                       
                       

                       
                       
           
                                   
                                                                                                                       
ส่วนผู้รับสารควรฟังจากผู้เชี่ยวชาญด้านนั้นโดยเฉพาะนายบัญชายังแสดงความกังวลถึงการแอบอ้างเรื่องทางวิทยาศาสตร์ไปใช้ในทางที่ผิด เช่น กรณีเครื่องจีที 200 เหรียญพลังควอนตัม หรือแม้แต่น้ำป้าเช็ง รวมถึงสินค้าจำพวกเครื่องสำอาง น้ำดื่ม ที่มักจะมีการอ้างการทดลอง โดยใช้คำศัพท์ทางวิทยาศาสตร์โฆษณาสรรพคุณ ทำให้เกิดความเข้าใจไม่ถูกต้อง เพียงเพราะมุ่งหวังผลทางการตลาด
                       
                       
           
ที่มา:
Manager Online

new159852357Sun May 30 2010 21:04:50 GMT+0700 (ICT)