kkw / ห้องระบายอารมณ์ / คิดถึงนักเรียน

คิดถึงนักเรียน

แปลกเนอะ

นักเรียน ชอบแกล้งครูฝึกสอน

แต่ ครูฝึกสอนกับคิดถึง

และรักพวกเด็กดื้อ เหล่านั้นได้อย่างไม่น่าเชื่อ

AUNAUNSun May 16 2010 15:48:21 GMT+0700 (ICT)