kkw415 / kkwista / เริ่มใช้กฏห้องได้ไม่กี่วัน เป็นยังไงกันบ้าง

เริ่มใช้กฏห้องได้ไม่กี่วัน เป็นยังไงกันบ้าง

อยากรู้ว่า ไหวกันมั้ย ที่จะต้องทำตามกฏกันอย่างนี้
แต่ก็ทนหน่อยนะ อิกนิดเดียวนะเพื่อนๆ
สู้ๆ

Tun-yonGFri Jan 08 2010 00:14:51 GMT+0700 (ICT)