kok3fst / แนะแนววิธีการเล่น kok3 / รายละเอียดข้อมูลพลังแห่งเทพต่างๆ หรือที่เรียกกันว่าธาตุนั่นเอง

รายละเอียดข้อมูลพลังแห่งเทพต่างๆ หรือที่เรียกกันว่าธาตุนั่นเอง

ราย ละเอียดข้อมูลพลังแห่งเทพต่างๆ หรือที่เรียกกันว่าธาตุนั่นเอง
           เนื่องจากในเกมนี้ไม่ได้มีเพียงแค่การอัพสกิลอย่างเดียวจะมีเพิ่มเข้ามาคือ  สกิลธาตุ หรือที่ในเกมเรียกว่าพลังแห่งเทพนั้นเองโดยพลังต่างๆ  นั้นจะเสริมความสามารถให้กับตัวละครอย่างเช่น เพิ่มพลังการโจมตี  หรือเพิ่มพลังการป้องกันต่างๆ นั้นเอง พลังแห่งอาณาจักรมีสองฟังก์ชั่นคือ  การสะท้อนเคลื่อนไหวอัตโนมัติ และเปลี่ยนค่าประสบการณ์  พลังแห่งอาณาจักรมีหนทางการได้รับสองหนทางคือ
1.  กำจัดตัวละครในเขตอื่นสามารถแย่งชิงพลังแห่งอาณาจักร
2. ทำภารกิจสะสมพลังของนักบวชเทพปกป้องในแต่ละพื้นที่สำเร็จ  ก็จะได้รับพลังแห่งอาณาจักรที่เกี่ยวข้อง
นักบวชเทพธรณี:อยู่ที่เมือง สกาเรย์
นักบวชเทพวารี:อยู่ที่ริมทะเลสาบคริสตัล
นักบวชเทพอัคคี:อยู่ที่เมืองสกาเรย์
นักบวชเทพจรัส:อยู่ที่หมู่บ้านคริสตัล
นักบวชเทพนักรบ:อยู่ที่เมืองมังกรหลังใหล
นักบวชเทพเพี้ยน:อยู่ที่ห้องโถงวังเทพเพี้ยน
นักบวชไร้นาม:อยู่ที่เมืองสกาเรย์

ตัวละครเมื่ออัพค่าพลังเทพต่างๆ  หรือธาตุแล้วก็จะมีคุณสมบัติมากขึ้นอีกด้วย

เงื่อนไขการเคลื่อนที่ของการสะท้อนอัตโนมัติมี 2 อย่างคือ
1. ตัวละครสะท้อนอัตโนมัติ  ไม่สามารถอยู่ภายใต้สถานภาพการเป็นกลุ่มได้
2. บนตัวจำเป็นต้องมีพลังแห่งอาณาจักรที่จำเป็นต่อการสะท้อนอัตโนมัติ

           การสะท้อนอัตโนมัติทุกชนิดของพลังแห่งอาณาจักรที่ต้องการไม่เหมือนกัน  ชนิดพลังแห่งอาณาจักรที่เกี่ยวข้องกับการเคลื่อนไหวยิ่งมากผลของการสะท้อน ยิ่งสูงขึ้น
พลังแห่งอาณาจักรมีทั้งหมด 3 ชนิด
1.  พลังแห่งอาณาจักรที่เกี่ยวข้องมีผล 50%
พลังแห่งอาณาจักรมีทั้งหมด 6 ชนิด
2. พลังแห่งอาณาจักรที่เกี่ยวข้องมีผล 70%
พลังแห่งอาณาจักรมีทั้งหมด 7 ชนิด
3. พลังแห่งอาณาจักรที่เกี่ยวข้องมีผล 100%
           สิ่งที่ต้องระวังคือการสะท้อนนอกจากจะสูญเสียพลังแห่งอาณาจักร  และเวลามีจำกัด (10 นาที) เมื่อตาย สถานภาพก็จะหายไปทันที

รูปตารางสกิลข้อมูลของธาตุแต่ละอันซึ่งมีให้ เลือกอัพเยอะแยะมากเลยทีเดียว

การผลิตของทีมมีสองเงื่อนไข คือ
1.  เทพปกป้องอัตโนมัติของสมาชิกในทีมย่อยชนิดจะต้องเกิน 3 ชนิด
2.  สมาชิกที่เข้าร่วมทีมจะต้องอยู่ในขอบเขตของหัวหน้าทีมถ้าเทพปกป้องอัตโนมัติ ไม่ถึงสามชนิด  ผลการสะท้อนจะหายไปผลของการสะท้อนทีมและจำนวนชนิดเทพปกป้องอัตโนมัติที่เข้า ร่วมทีม

3 ชนิด LV.1 : 50%
4 ชนิด LV.2 : 60%
5 ชนิด LV.3 : 70%
6 ชนิด LV.4 : 80%
7 ชนิด LV.5 : 100%

3. การเคลื่อนที่ที่สะท้อนทีม  และไม่สูญเสียพลังแห่งอาณาจักรที่เกี่ยวข้องกับสมาชิกแต่ถ้าเพื่อนในทีมที่ อยู่ในขอบเขตของหัวหน้า พบเทพปกป้องอัตโนมัติ 3 ตัวขึ้นไป  ผลการสะท้อนของทีมจะต่อเนื่องอีก
4. ชนิดของการสะท้อนทีม ขึ้นอยู่กับเทพปกป้องอัตโนมัติของหัวหน้า  และเกี่ยวข้องกับเทพปกป้องเปลี่ยนเวรของวันนี้  ต่อไปนี้เป็นรายชื่อที่เกี่ยวข้องกับเทพปกป้องอัตโนมัติ  และเทพปกป้องเปลี่ยนเวรหัวหน้าทีม

                       ทีมทั้งหมดก็รวมไปถึงมังกรของอัศวินมังกรด้วย นะ


Credit : OS

PuwicherThu Jan 14 2010 12:49:05 GMT+0700 (ICT)