kokbuakho2555 / กิจกรรมดนตรีพื้นเมือง / เห็ดระโงก แข่งขันเดี่ยวพิณ

เห็ดระโงก แข่งขันเดี่ยวพิณ

นายอนุรักษ์  ทรงเกียรติกุล (นักเรียนรางวัลพระราชทาน ระดับจังหวัด)  รางวัล ระดับเหรียญทอง การแข่งขันเดี่ยวพิณ ระดับ ม.1 - 6 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนฯ ที่จังหวัดชัยภูมิthetoonWed Mar 20 2013 01:06:23 GMT+0700 (ICT)