kokbuakho2555 / ข้อมูลทั่วไป / บุคลากร

บุคลากร

[img]https://wunjun.com/uploadpic/2013/03/20/0/kokbuakho2555-2013-03-20-1363715424-15465049331998060037.gif[/img]

นายสุรพล  ปะตินัง
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโคกบัวค้อ


[img]https://wunjun.com/uploadpic/2013/03/20/0/kokbuakho2555-2013-03-20-1363715474-7356741091116953869.gif[/img]
นางสุขพัฒชน์  ภัทราพิชัยพงศ์
รองผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโคกบัวค้อ

[img]https://wunjun.com/uploadpic/2013/03/20/0/kokbuakho2555-2013-03-20-1363715686-5892327401614663599.gif[/img]
นางสุวัตน์  ศรีวัฒนานุศาสตร์
ตำแหน่ง ครู  วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มงานบริหารวิชาการ

[img]https://wunjun.com/uploadpic/2013/03/20/0/kokbuakho2555-2013-03-20-1363715474-7356741091116953869.gif[/img] 
นางสุขพัฒชน์  ภัทราพิชัยพงศ์
รองผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโคกบัวค้อ
หัวหน้ากลุ่มงานบริหารบุคลากร


[img]https://wunjun.com/uploadpic/2013/03/20/0/kokbuakho2555-2013-03-20-1363715852-4683142211940977382.gif[/img]
นายไพฑูรย์  บุญน้อย
ตำแหน่ง ครู  วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มงานงบประมาณและแผน

[img]https://wunjun.com/uploadpic/2013/03/20/0/kokbuakho2555-2013-03-20-1363715884-9564712201281915686.gif[/img]
นายพงศ์วะชรธรณ์  พันต้น
ตำแหน่ง ครู  วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป











thetoonTue Mar 19 2013 23:39:44 GMT+0700 (ICT)