kroodee / ใบงาน/แบบฝึกหัด / สำหรับผู้ที่ต้องการแบบฝึกหัด/ใบงานทั้งหมดในรูปของซีดี , กระดาษ A4 หรือทางอีเมล

สำหรับผู้ที่ต้องการแบบฝึกหัด/ใบงานทั้งหมดในรูปของซีดี , กระดาษ A4 หรือทางอีเมล

ไม่ว่าจะเป็นครู  ผู้ปกครอง  หรือนักเรียน  กรุณาแจ้งชื่อและที่อยู่ในการจัดส่งให้ทางไปรษณีย์หรือทาง e-mail ด้วยครับ โดยมี 3 ทางเลือก (โปรดระบุทางใดทางหนึ่งให้ชัดเจน) คือ

1.  ทาง e-mail ไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใดๆ  แจ้ง e-mail address ของท่านให้ถูกต้อง  

2.  ส่วนท่านที่ต้องการเป็นเอกสารกระดาษ A4 จัดส่งทางไปรษณีย์รบกวนโอนเงินค่าถ่ายเอกสารมาตามเลขบัญชีข้างล่างจำนวน 300 บาทด้วยครับ

3.  สำหรับท่านที่ต้องการเป็นไฟล์เอกสารในรูปของซีดีจัดส่งทางไปรษณีย์  ไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใดๆ  ท่านจะได้รับไฟล์เอกสารทั้งหมด

หมายเหตุ : ข้อ 2. ยกเว้นรวมแบบฝึกเสริมทักษะวิชาภาษาไทย ชั้น ป.1 โดย อ.ประมวล  ชมสีบาย ทั้ง 2 ชุด เนื่องจากแบบฝึกทั้ง 2 ชุดนี้มีสีสันสวยงามและมีจำนวนมากมายหลายแผ่นทำให้สิ้นเปลืองค่าถ่ายเอกสารจึงไม่ได้จัดส่งเป็นเอกสารให้ทางไปรษณีย์ครับ

***หากพบปัญหาว่าไม่สามารถโพสต์ข้อความลงในกระทู้ได้  ให้แจ้งชื่อและที่อยู่มาทาง e-mail :  kroodee99@hotmail.com ครับ  พร้อมระบุด้วยว่าต้องการเอกสารรวมใบงาน/แบบฝึกหัดจากเว็บบอร์ดครูดีในรูปของเอกสาร (กระดาษ A4) , ซีดี  หรือทาง e-mail ต้องขออภัยด้วยครับเนื่องจากบางครั้งระบบอาจจะขัดข้อง

ร่วมสมทบทุนครูดีได้ที่.....ธนาคารกรุงไทย  ประเภทออมทรัพย์
ชื่อบัญชี   นายพงศธร   เกษกล้า
บัญชีเลขที่ 980-6-91918-1

ผู้จัดทำเว็บบอร์ดครูดี

pongthornFri Jul 15 2011 17:18:51 GMT+0700 (ICT)