kroona / จิปาถะ / มะเร็งในลำไส้เป็นอย่างไรครับ

มะเร็งในลำไส้เป็นอย่างไรครับ

มีวิธีอย่างไรจะรู้ได้หรือไม่ว่าตัวเองเป็นมะเร็งในลำไส้หรือเปล่า

PrayakruteMon Jun 06 2011 15:09:17 GMT+0700 (ICT)