kruthaibma / ศิษย์ปัจจุบันทันข่าว / รูปกิจกรรม ม.๓ pp 07 รูปกลุ่ม รูปแก๊ง รูปก๊วน...อัพโหลดหน่อย

รูปกิจกรรม ม.๓ pp 07 รูปกลุ่ม รูปแก๊ง รูปก๊วน...อัพโหลดหน่อย

[hs width=500]http://archive-pic.wunjun.com/2012/02/14/4/kruthaibma-2012-02-14-1329170127-15017887051536672588.gif[/hs]
นักเรียนมีภาพกิจกรรมกับเพื่อน ๆ ตั้งแต่ ม.๑ - ม.๓ ถ่ายภาพกับครูแต่ละท่าน อัพภาพด้วยนะครับ  ....ครูจะรวบรวมทำวีดิทัศน์วันปัจฉิม

kruaonppTue Feb 14 2012 13:01:24 GMT+0700 (ICT)