kruwanboard / General Discussion / สถานการณ์ปัญหาที่ 1 ภารกิจที่ 3

สถานการณ์ปัญหาที่ 1 ภารกิจที่ 3

จากอาการป่วยของหลานทั้งสองคน นักเรียนคิดว่าหลานทั้งสองคนป่วยเป็นโรคอะไร

kruwanSat Jan 05 2013 16:54:19 GMT+0700 (ICT)