lcclub / ข้อมูลทั่วไป / วิธีหาผู้ฝึกฝน เพื่อรับอาวุด 21+15

วิธีหาผู้ฝึกฝน เพื่อรับอาวุด 21+15

1.กดตัว J2 กดตามรูป
3เลือกชื่อใครก็ได้  แล้วกด ในวงกลมแดงๆตามรูป4 รอให้ผู้ดูแล กดรับ
5 ผู้ดูแลรับสำเร็จ  มันจะแอด ชื่อผู้ดูแลไว้เพื่อนด้วย กด f ดูก็ได้

beautyTue Sep 06 2011 23:13:19 GMT+0700 (ICT)