learnoffice / บอร์ดการจัดการความรู้ / โครงการฝึกงานในประเทศอเมริการ พร้อมทำงานร่วมกับ Top Chef

โครงการฝึกงานในประเทศอเมริการ พร้อมทำงานร่วมกับ Top Chef

เปิด โอกาสให้กับเด็กไทยที่เรียนด้านอาหารหรือผู้ที่มีประสบการณ์ด้านอาหาร ต้องการไปเรียนรู้ประสบการณ์ใหม่ พร้อมมีรายได้ IEO โทร 02-6503532 www.ieostudyabroad.com

ieostudyabroadWed Apr 25 2012 17:50:24 GMT+0700 (ICT)