learnoffice / บอร์ดการจัดการความรู้ / โครงการ “ปิ๊งส์” ได้เวลา ฉายแวว เจิดจรัส หนุนเยาวชนคนเก่ง ประกาศรางวัลผลงานสื่อสร้างสรรค

โครงการ “ปิ๊งส์” ได้เวลา ฉายแวว เจิดจรัส หนุนเยาวชนคนเก่ง ประกาศรางวัลผลงานสื่อสร้างสรรค

 โครงการ “ปิ๊งส์” ได้เวลา ฉายแวว เจิดจรัส หนุนเยาวชนคนเก่ง
ประกาศรางวัลผลงานสื่อสร้างสรรค์ของเยาวชนจากทั่วประเทศ “ ปิ๊ง ฉายแวว ”
 

 
แผนงานทุนอุปถัมภ์เชิงรุกเพื่อสื่อศิลปวัฒนธรรมและกิจกรรมสร้างสรรค์(สสส.) ประกาศผลการตัดสินผลงานสื่อสร้างสรรค์เพื่อสุขภาวะ จากเยาวชน อาทิ  สื่อหนังสั้น แอนิเมชั่น และ โฆษณา ภายใต้ชื่อโครงการ “ ปิ๊งส์ ”ด้วยแนวคิด “ความคิดเล็กๆ สร้างสิ่งยิ่งใหญ่ให้สังคม” ได้ 58สุดยอดไอเดียสุดเก๋ ผลงานการถ่ายทอดพลังทางความคิดและจินตนาการที่ไม่หยุดยั้งสร้างสรรค์สังคมจากเยาวชน ปิ๊งส์ ทั่วประเทศ
 
อาจารย์ดนัย หวังบุญชัย ผู้จัดการแผนงานทุนอุปถัมภ์เชิงรุกฯ (สสส.) กล่าวถึงการจัดมหกรรมรวมผลงานเยาวชน “โครงการ ปิ๊งส์ ฉายแวว” ว่าการจัดงานในครั้งนี้ เกิดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อประชาสัมพันธ์เผยแพร่ผลงานของเยาวชนผ่านการเข้าร่วมกิจกรรมเวิร์กช็อป และได้รับทุนสนับสนุนผลิต สื่อสร้างสรรค์ “โครงการ ปิ๊งส์”จากทั่วประเทศ โดยผ่านเกณฑ์การคัดเลือกจากคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ และพี่เลี้ยงสื่อ
 
“โครงการ ปิ๊งส์”เป็นโครงการ จุดประกายความคิด และเล็งเห็นถึงความสำคัญของความคิด และจินตนาการที่สามารถทำให้เกิดประโยชน์ต่อสังคมได้  อีกทั้งยังเป็นอีกช่องทางหนึ่งในการสร้างการมีส่วนร่วมของเยาวชนในกิจกรรมรูปแบบใหม่ ที่มีแผนการดำเนินงานที่ชัดเจน ในการพัฒนา และการร่วมกันแสดงออก ทางความคิดร่วมกัน  ผ่านการใช้สื่อสมัยใหม่ในการสร้างสรรค์ผลงานและเพื่อให้เยาวชนที่ได้มีส่วนร่วมในกิจกรรม อาทิ สื่อหนังสั้น แอนิเมชั่นและโฆษณา ถือว่าเป็นการเปิดมิติใหม่ในการเรียนรู้ที่กว้างขวางมากขึ้น   ทั้งยังเป็นการเสริมสร้างการมีสุขภาวะที่ดีทั้งร่างกาย  จิตใจ  สังคม และปัญญา เป็นการสร้างโอกาสในการแลกเปลี่ยนความคิดและการเรียนรู้ซึ่งกันและกันได้เป็นอย่างดี 
 
สำหรับการจัดงานในครั้งนี้ กิจกรรมภายในแบ่งออกเป็นโซนนิทรรศการมีรูปแบบการนำเสนอผลงานและการประกวดผลงานสื่อสร้างสรรค์ของจากเยาวชนที่ได้รับทุนในโครงการ “ ปี๊งส์  “ จากทั่วประเทศ อาทิ สื่อหนังสั้น  แอนิเมชั่น และโฆษณา ภายใต้แนวคิด “ ความคิดเล็กๆ สร้างสิ่งยิ่งใหญ่ให้สังคมได้”  โดยเยาวชนนำเสนอผลงานฉาย 38  แวว แนวปิ๊งส์ แบ่งเป็นผลงาน ฉายแวว แนวปี๊งส์ เชียงใหม่ ผลงานสื่อแอนิเมชั่น จำนวน 10เรื่อง, ฉายแวว แนวปิ๊งส์ บางกอก 3 สื่อ ผลงานสื่อแอนิเมชั่น จำนวน 3เรื่อง ผลงานสื่อโฆษณา จำนวน 2เรื่อง, สื่อหนังสั้น จำนวน 5เรื่อง, ฉายแวว แนวปิ๊งส์ ขอนแก่น สื่อหนังสั้น จำนวน  7  เรื่อง, ฉายแวว แนวปิ๊งส์ นครปฐม สื่อหนังสั้น  จำนวน 7  เรื่อง และฉายแวว แนวปิ๊งส์ ปัตตานี  สื่อหนังสั้น จำนวน  4 เรื่อง  และฉาย 20แวว แนวคุณ ผลงานสื่อสร้างสรรค์ของเยาวชน และบุคคลทั่วไป รวมทั้งหมด 58โครงการ โดยได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีจากเยาวชนในระดับมัธยมศึกษา  อุดมศึกษาและบุคคลทั่วไปจากทั่วประเทศที่ส่งผลงานด้านการผลิตสื่อสร้างสรรค์เข้าร่วมถึง 200ผลงาน 
 
นอกจากนี้ ภายในงานยังมีการจัดพื้นที่กิจกรรมเวิร์กช็อปด้านการทำสื่อเชิงสร้างสรรค์ เพื่อให้ผู้เข้าร่วมงานได้ร่วมปลดปล่อยความคิดสร้างสรรค์ได้อย่างอิสระ และพบกับการเสวนา “จุดประกาย ปิ๊งส์”โดยวิทยากรด้านสื่อมืออาชีพที่จะมาร่วมถ่ายทอดถึงแรงบันดาลใจในการสร้างสรรค์ผลงาน อาทิ  คุณสุภาพ หริมเทพาธิป      พี่เลี้ยงสื่อหนังสั้น จาก Bioscope/ ฟิ้ว, คุณชูเกียรติ ครูทองธรรม พี่เลี้ยงสื่อโฆษณา, คุณสุดใจ พรหมเกิด          พี่เลี้ยงสื่อแอนิเมชั่น สถาบันการ์ตูนไทย มูลนิธิเด็ก และคุณโชคชัย เจี่ยเจริญ พี่เลี้ยงสื่อวิทยุ GenxAcademy และกิจกรรมสร้างสีสันต่างๆ ให้แก่การจัดงานในครั้งนี้อีกมากมาย อาทิ นิทรรศการสื่อสร้างสรรค์ ของเยาวชน การประกวดผลงาน ฉายแวว แนวปิ๊งส์ และแนวคุณ ชิงรางวัล “ฉายแววเจิดจรัส” และร่วมสนุกกับการโหวตผลงานที่ชื่นชอบ และประทับใจ ชิงรางวัล  “ปิ๊งส์ ฉายแววมวลชน“ การตัดสินและพิธีมอบรางวัล  พบกิจกรรมเวิร์กช็อปพิเศษจากพี่เลี้ยงสื่อโฆษณา พร้อมชมการแสดงร้องเพลงจากศิลปินชื่อดัง ต้า พาราด็อกซ์   และโอ๊ค สมิทธิ์  ตลอดจนกิจกรรมที่น่าสนใจภายในงานอีกมากมาย    ล่าสุด คณะกรรมการได้ตัดสินผลงานการประกวดสื่อสร้างสรรค์เพื่อสุขภาวะรางวัลชนะเลิศ  6 ผลงาน  และรางวัลมวลชน 1 ผลงาน อาทิ
ประเภทฉายแววเจิดจรัส แนวปิ๊งส์    รางวัลปิ๊งส์  ฉายแววเจิดจรัส แนวปิ๊งส์ โฆษณา ออกแบบผลงานชื่อ “เกินคาด” มหาวิทยาลัยศิลปากรวิทยาเขตสนามจันทร์  จังหวัดนครปฐม    แนวปิ๊งส์ หนังสั้น ออกแบบผลงานชื่อ “ Rat can do ” โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย กรุงเทพมหานคร   แนวปิ๊งส์ การ์ตูนแอนิเมชั่น ออกแบบผลงานชื่อ“ CHANGE ”มหาวิทยาลัยเชียงใหม่และมหาวิทยาฟาร์อีสเทิร์น จังหวัดเชียงใหม่   ประเภทฉายแววเจิดจรัส แนวคุณ  รางวัลปิ๊งส์  ฉายแววเจิดจรัส  แนวคุณ โฆษณา ออกแบบผลงานชื่อ  “ ไม่ว่างหรือจะต้องให้บังคับ ” มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ กรุงเทพมหานคร  แนวคุณ หนังสั้น  ออกแบบผลงานชื่อ “ ความสุขที่มองไม่เห็น ”มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย กรุงเทพมหานคร   แนวคุณ การ์ตูนแอนิเมชั่น ออกแบบผลงานชื่อ “ Tale Story ” มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี กรุงเทพมหานคร  และประเภทฉายแววมวลชน (Popular Vote)  รางวัลปิ๊งส์ ฉายแววมวลชน  ออกแบบผลงานชื่อ “ เราเตือนคุณแล้ว ” มหาวิทยาลัยบูรพา จังหวัดชลบุรี
 
อาจารย์ มานพ แย้มอุทัย ประธานคณะกรรมการการตัดสินและผู้ทรงคุณวุฒิ สสส.กล่าวว่า การศึกษาในปัจจุบันเน้นการค้นคว้า การเรียนรู้ และการสร้างสรรค์ ซึ่งถือเป็นสังคมแห่งการเรียนรู้เต็มรูปแบบ สื่อเทคโนโลยีได้เข้ามามีบทบาทสำคัญชีวิตประจำวันและการเข้าถึงบุคคลต่างๆ ในสังคมมากยิ่งขึ้นซึ่งเป็นการดีในการส่งเสริมและพัฒนาการเรียนรู้ให้มีประสิทธิผลและก้าวไกลมากยิ่งขึ้น อีกทั้ง ยังช่วยเสริมศักยภาพด้านการสร้างสื่อสร้างสรรค์เพื่อสุขภาวะให้แก่สังคมและกับเยาวชนในด้านความคิด และจินตนาการเป็นอย่างมาก โครงการ “  ปิ๊งส์  ”  สนับสนุนด้านการเปิดโอกาสให้เยาวชนของไทยได้มีโอกาสในการแสดงออกทางด้านความคิดที่ดีได้อย่างเต็มที่และถือเป็นอีกหนึ่งโครงการที่เปิดโอกาสให้เยาวชนได้แสดงออกถึงความสามารถและความคิดสร้างสรรค์ และยังเป็นการส่งเสริมทักษะด้านการผลิตและการลงมือปฎิบัติจริง  ซึ่งผลงานทั้งหมดที่ส่งเข้าประกวดล้วนถือเป็นผลงานที่เยี่ยมยอดและแสดงถึงศักยภาพทางด้านความคิดสร้างสรรค์ของเยาวชนคนรุ่นใหม่ได้เป็นอย่างดี  เชื่อว่าจะสามารถนำความสามารถที่มีอยู่นี้ไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์แก่ตนเองและประเทศชาติต่อไป”
 
 
 
นุชนาถ พานิช
PR Pings Project
M: 083-1785575
 

scinetraSat Sep 11 2010 05:26:57 GMT+0700 (ICT)