learnoffice / บอร์ดการจัดการความรู้ / Work and Study โครงการทำงานและเรียนไปด้วยที่ London ประเทศอังกฤษ

Work and Study โครงการทำงานและเรียนไปด้วยที่ London ประเทศอังกฤษ

Work and Study โครงการทำงานและเรียนไปด้วยที่ London ประเทศอังกฤษ

โครงการทำงานและเรียน ที่ London ประเทศอังกฤษ กับสถาบันทรงคุณภาพ พร้อมทำงานเสริมประสบการณ์ และเรียนภาษาอังกฤษให้เก่งมากขึ้น
ซึ่งมีระยะเวลา 6 เดือน และ 1 ปี มีงานทำชัวร์...

พิเศษ! นัดเพื่อทดสอบภาษาอังกฤษ ฟรี...!!

แบบที่ 1 – เรียน 23 สัปดาห์ + ทำงาน 24 สัปดาห์ + ประเมินผลโครงการ 1 สัปดาห์ (12 เดือน)
แบบที่ 2 – เรียน 11 สัปดาห์ + ทำงาน 12 สัปดาห์ + ประเมินผลโครงการ 1 สัปดาห์ (6 เดือน)


สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่
สถาบัน IEO Study Abroad
โทร.026503532-3
อีเมลล์ info@ieo.co.th www.ieostudyabroad.com
 

ieoieoSun Oct 03 2010 11:49:57 GMT+0700 (ICT)