learnoffice / บอร์ดการจัดการความรู้ / เปิดรับสมัครแล้ว โครงการฝึกงานด้านการโรงแรมและการครัวที่ประเทศอังกฤษ ภาค 2 !! IN

เปิดรับสมัครแล้ว โครงการฝึกงานด้านการโรงแรมและการครัวที่ประเทศอังกฤษ ภาค 2 !! IN

เปิดรับสมัครแล้ว โครงการฝึกงานด้านการโรงแรมและการครัวที่ประเทศอังกฤษ ภาค 2 !! INTERNSHIP IN UK

จาก ความสำเร็จของโครงการในภาคแรก เราจึงได้จัดโครงการภาค 2 ออกมาอย่างต่อเนื่อง กับระยะเวลาฝึกงาน 12 เดือน
อัตรารายได้คือ 5.93 ปอนด์ต่อชั่วโมง ภายใต้วีซ่าการฝึกงานที่ทางรัฐบาลกำหนดให้

“โครงการ Internship/Training in UK หรือโครงการฝึกงานด้านการโรงแรม และการครัว ที่ประเทศอังกฤษ
ผ่านวีซ่าการทำงานและฝึกงาน โดยเปิดโอกาสให้นิสิต/นักศึกษาและบุคคลทั่วไป ที่มีอายุตั้งแต่ 18 ปีขึ้นไป
ที่ต้องการทำงานและฝึกงานในธุรกิจด้านการโรงแรมและการครัว รับสมัครทั้งนักศึกษาที่กำลังศึกษาอยู่และสำเร็จการศึกษาแล้ว
ในสาขาทางด้านการโรงแรมและการครัว โดยผู้ที่เข้าร่วมโครงการจะได้เรียนรู้และได้รับประสบการณ์จริงๆ จากการฝึกฝนการทำงาน
พร้อมทั้งเรียนรู้ชีวิตความเป็นอยู่และวัฒนธรรมผ่านการฝึกงาน โดยกฎหมายในประเทศอังกฤษ อนุญาตให้ผู้เข้าร่วมโครงการได้ฝึกงานที่ถูกต้องตามกฎหมาย
เป็นระยะเวลากว่า 12 เดือน ในด้านของการฝึกงานจะมีหน่วยงานทำการคัดสรรโรงแรมที่มีมาตรฐานตามที่กำหนดไว้  ลักษณะการทำงานจะเป็น
งานในด้านธุรกิจการโรงแรมและการครัว โดยจะมีบุคลากรและผู้มีประสบการณ์เป็นผู้ให้ความรู้ตลอดจนการดูแลผู้เข้าร่วมโครงการ

 
กลุ่มโรงแรมประกอบด้วย Luxury Hotels in UK และ International Chain Hotels อาทิเช่น Hilton, Marriott, Sofitel, Mercure,
Renaissance, Novotel, Relais & Chateaux, Lords of The Manor Hotel, Brocket Hall & Golf Club


ข้อมูลเพิ่มเติม www.ieostudyabroad.com”

สมัครโครงการ หรือสอบถาม โทร : 026503532-3 หรือ 0890063218

ieoieoSun Oct 31 2010 09:16:04 GMT+0700 (ICT)