learnoffice / บอร์ดการจัดการความรู้ / Internship / Training in Singapore โครงการฝึกงานที่ประเทศสิงคโปร์ เปิดแล้วค่ะ

Internship / Training in Singapore โครงการฝึกงานที่ประเทศสิงคโปร์ เปิดแล้วค่ะ

Internship / Training in Singapore
โครงการฝึกงานที่ประเทศสิงคโปร์

โครงการฝึกงานที่ประเทศสิงคโปร์ (Internship in Singapore)
เป็นโครงการที่เปิดโอกาสให้นิสิต นักศึกษา และบุคคลทั่วไปได้ไปฝึกงานกับร้านอาหารชั้นนำของโลก แบะมีถึง8สาขาในประเทศสิงคโปร์ ระยะเวลา12เดือน
เพื่อเพิ่มพูนประสบการณ์การทำงานด้านงานบริการ และการครัว รวมทั้งเปิดโอกาสการเรียนรู้วัฒนธรรม และระบบการทำงานอย่างมีประสิทธิภาพของนานาชาติอีกด้วย

ข้อดีจากการเข้าร่วมโครงการฝึกงานที่ประเทศสิงคโปร์
      1. เพิ่มประสบการณ์การทำงานด้านงานบริการกับร้านอาหารชั้นนำของโลก
      2. มีโอกาสได้ร่วมงานกับร้านอาหารชั้นนำของโลก
      3. มีรายได้ขณะเข้าร่วมโครงการ S$800 ต่อเดือน
      4. ฟรี ที่พัก และอาหาร(ในเวลาทำงาน)
      5. ได้พัฒนาความรู้ด้านภาษาอังกฤษและภาษาจีน

คุณสมบัติของผู้เข้าร่วมโครงการ
    * ไม่จำกัดอายุ
    * กำลังศึกษาหรือสำเร็จ การศึกษาระดับปริญญาตรีทางด้านการบริการหรือการครัวภายใน1ปี หรือ 1ปีขึ้นไป ต้องมีประสบการณ์ทำงานทางสายนั้นๆอย่างน้อย1ปี
    * มีทักษะภาษาอังกฤษดี (หรือทักษะภาษาจีน)
    * มีมนุษยสัมพันธ์ดี ทัศนคติดีต่อการทำงาน และสามารถปรับตัวเข้ากับผู้อื่นได้

ตำแหน่งที่เปิดรับ

1. Waiter/Waitress                          
2.Trainee Chef                      
3.Trainee Dim Sum Chef

ค่าใช้จ่ายเข้าร่วมโครงการ

12เดือน                    -       ค่าโครงการ  25,000 บาท
                                 -       ค่าวีซ่า 70 สิงคโปร์ดอลล่าห์ (ชำระเมื่อเข้าร่วมโครงการที่สิงคโปร์)

**ค่าใช้จ่ายข้างต้นยังไม่รวมค่าตั๋วเครื่องบินและค่าใช้จ่ายส่วนตัว


ท่านสามารถ Download ใบรายละเอียดโครงการได้ที่นี่...
http://www.ieostudyabroad.com/careertraining/

สอบถามรายละเอียดและขอรับใบสมัครได้ที่
สถาบัน IEO Study Abroad
ห้อง 11 A ชั้น 11 อาคารวานิสสา เลขที่ 29 ซ. ชิดลม ถ. เพลินจิต เขต ปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
Tel. 02-650-3532-3 Fax. 02-650-3534 สอบถามข้อมูล : info@ieo.co.th
www.ieostudyabroad.com

ieoieoFri Dec 31 2010 14:06:08 GMT+0700 (ICT)