learnoffice / บอร์ดการจัดการความรู้ / วันสัมภาษณ์งาน Internship in UK 25 ก.พ. นี้

วันสัมภาษณ์งาน Internship in UK 25 ก.พ. นี้ 

               ทางไออีโอจะเผย..... ข้อข้องใจ  คำถาม  และข้อมูลทั้งหมดที่เกี่ยวกับ Internship/Career Training in UK โครงการฝึกงานที่ประเทศอังกฤษ พบกับเจ้าหน้าที่จากประเทศอังกฤษพร้อมสัมภาษณ์ผู้สนใจในงาน

             พร้อมเปิดประสบการณ์ใหม่ด้านการฝึกงานทางการโรงแรม งานบริการ ที่ประเทศอังกฤษ และสามารถPre-Interview เตรียมความพร้อมด้านการสัมภาษณ์ภาษาอังกฤษได้ในวันงาน
 
วัตถุประสงค์

     ๐ เพื่อให้น้องที่สนใจในโครงการนี้ได้รับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับโครงการ
     ๐ เพื่อแนะนำเทคนิคการสัมภาษณ์กับทางนายจ้าง และทดลองการสัมภาษณ์จริง

         วันที่                       วันศุกร์ที่ 25 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2554
         เวลา                      16.00 น.
         สถานที่                   ห้องประชุม IEO STUDY ABROAD ชั้น 11 อาคารวานิสสา
 
 
** น้องที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรมในวันนั้น...
ะต้องส่ง resume มาให้ทาง IEO พิจารณาคุณสมบัติเบื้องต้นก่อน 
และสงวนสิทธิ์เฉพาะผู้ที่มีคุณสมบัติผ่านเท่านั้น รับจำนวนจำกัด  **
 
ผู้สนใจสามารถส่ง Resumeและสำรองที่นั่งการเข้าร่วมงาน มาได้ที่ internship@ieo.co.th  หรือ info@ieo.co.th ใส่หัวข้ออีเมลล์ว่า“Internship UK Interview Day


สอบถามเพิ่มเติมติดต่อ  026503532-3  หรือ  0890063218  อีเมลล์info@ieo.co.th
www.ieostudyabroad.com

ieoieoSun Jan 30 2011 16:09:56 GMT+0700 (ICT)