learnoffice / บอร์ดการจัดการความรู้ / เชิญสัมนา ครบเครื่อง เรื่องเรียนหลักสูตรมัธยมศึกษาที่ Canada

เชิญสัมนา ครบเครื่อง เรื่องเรียนหลักสูตรมัธยมศึกษาที่ Canada

IEO Open Day ครบเครื่อง เรื่องเรียนหลักสูตรมัธยมศึกษาที่ Victoria, Canada 

 
                ทางสถาบัน IEO Study Abroadขอ เรียนเชิญท่านผู้ปกครองทุกท่านที่สนใจส่งลูกหลานไปเรียนระดับมัธยมศึกษาที่ ประเทศแคนาดาเข้าร่วมงานสัมมนา ให้ข้อมูลเรื่องเรียนระดับมัธยมศึกษาทั้งหลักสูตรระยะสั้นและระยะยาว ที่เมือง Victoriaเมืองหลวงของมณฑล British Columbiaโดยเจ้าหน้าที่จากกลุ่มโรงเรียนใน Victoriaบินตรง เพื่องานนี้....


ในวันพฤหัสบดีที่ 24 กุมภาพันธ์ 2554 เวลา 16.30-18.30น.

ณ สถาบัน IEO Study Abroad อาคารวานิสสา ชิดลม
 
ท่านผู้ปกครองที่สนใจเข้าร่วมงานสัมมนานี้ สามารถสำรองที่นั่งได้ที่ consult@ieo.co.th หรือโทร. 026503532-3 หรือ 0890063218
 
จากผู้จัดถึงท่านผู้ปกครอง

         ด้วยผู้จัดได้รับความไว้วางใจจากทางสถาบันภาษาอังกฤษ สำนักงานการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ ให้เป็นผู้ดูแลและช่วยประสานงานคณะนักเรียนไปเรียนช่วงปิดภาคฤดูร้อนที่ ประเทศแคนาดาในช่วงปีที่ผ่านมา รวมถึงปีปัจจุบัน ทำให้ผู้จัดได้เล็งเห็นถึงการพัฒนาของเด็กไทยและความสำคัญด้านภาษาที่เราควรให้แก่เยาวชนรุ่นใหม่ ประกอบกับผู้จัดเองมีลูกหลานอยู่ในวัยเรียน ซึ่งต้องการที่จะให้เขาเหล่านั้นได้มีการพัฒนาภาษาอังกฤษที่ดีขึ้นภายใต้ สิ่งแวดล้อมที่เอื้ออำนวยและปลอดภัย เพื่อให้เขาได้รับประโยชน์อย่างเต็มที่ในงบประมาณที่จำกัด  ทาง ผู้จัดจึงอยากที่จะหยิบยื่นโอกาสนี้ให้กับคุณพ่อคุณแม่และท่านผู้ปกครองที่ มีจุดมุ่งหมายเดียวกันได้ส่งบุตรหลานเข้าร่วมกิจกรรมซัมเมอร์ที่จะถึงนี้ โดยเป็นการเรียนในโรงเรียนมัธยมที่ประเทศแคนาดา
 ทำไมถึงเลือกแคนาดา
1. ค่าใช้จ่ายที่ต่ำและคุณภาพที่ดี    Lower costs, higher value
2. โปรแกรมที่คุณภาพดีเลิศ     Top quality programs
3. ผู้คนจากหลากหลายเชื้อชาติและวัฒนธรรม   Diverse peoples and cultures
4. สังคมที่มีคุณภาพและปลอดภัย   Healthy and safe communities
5. สถานศึกษามีความพร้อมทุกด้าน    Thriving campus communities
6. ฤดูร้อนที่อบอุ่น ฤดูหนาวที่เหมาะสมกับสกี   Warm Summers, Cool Winters
7. การเรียน 2 ภาษา   Study in English and French
 8. ความทันสมัยด้านเทคโนโลยี   We are fully wired
 
รายชื่อโรงเรียนมัธยมต้น
     - Gordon Head Middle School     - Arbutus Middle School
     - Glanford Middle School     - Cedar Hill Middle School
     - Shoreline Middle School     - Colquiltz Middle School
     - Central Middle School       - Lansdowne Middle School
     - Rockheights Middle School     - Monterey Middle School

 
รายชื่อโรงเรียนมัธยมปลาย
 
     - Lambrick Park Secondary School      - Mount Douglas Secondary School
     - Reynolds Secondary School      - Oak Bay High School
     - Victoria High School      - Spectrum Community School
     - Esquimalt High School  
 
 
ครอบครัวชาวแคนาดา – ความสบายใจและความปลอดภัย

         โรงเรียนมีครูที่ดูแลด้านครอบครัวสำหรับนักเรียนต่างชาติโดยตรง ทำหน้าที่คัดเลือกครอบครัวที่อบอุ่น เพื่อให้นักเรียนได้รับการต้อนรับ สะดวกสบาย และรู้สึกปลอดภัยในขณะที่อยู่ในประเทศแคนาดา แรงสนับสนุนจากครอบครัวที่อยู่ด้วยจะช่วยให้นักเรียนมุ่งมั่นตั้งใจเรียน มีความรู้สึกที่ดี ได้รับวัฒนธรรมของประเทศแคนาดา การอยู่กับครอบครัวแคนาดาเป็นสิ่งที่สำคัญมากสำหรับโปรแกรมนี้ ครอบครัวชาวแคนาดาได้ร่วมกันต้อนรับนักเรียนนานาชาติมาตั้งแต่คอร์สได้เริ่ม เมื่อปี 2535 จากประสบการณ์ที่ผ่านมาได้ชี้ให้เห็นว่า การอยู่กับครอบครัวเป็นวิธีที่ดีที่สุด นักเรียนได้รับความเป็นอยู่ที่ดี ประสบความสำเร็จ และเป็นโอกาสที่จะได้ฝึกทักษะการพูดภาษาอังกฤษได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีความคล่องแคล่ว และมีความเชื่อมั่นมากยิ่งขึ้น
 
 
สอบถามเพิ่มเติมติดต่อ IEO Study Abroad
โทร.026503532-3 หรือ 0890063218
E-mail: info@ieo.co.th                   
Website:
www.ieostudyabroad.com

ieoieoSun Jan 30 2011 16:11:16 GMT+0700 (ICT)