learnoffice / บอร์ดสำนักส่งเสริมการเรียนรู้และบริการวิชาการ / อยากไปอบรมอีกค่า......

อยากไปอบรมอีกค่า......

อยากไป ๆ เมื่อไหร่ได้ไปอบรมเศรษฐกิจพอเพียงอีกค๊ะ?

sineMon Jul 12 2010 13:09:34 GMT+0700 (ICT)