learnoffice / บอร์ดมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ฯ / รับสมัครครูสอนพิเศษออนไลน์

รับสมัครครูสอนพิเศษออนไลน์

รายได้พิเศษโดยสอนผ่านอินเตอร์เน็ตจากที่บ้านหรือที่ทำงานส่วนตัว
ขณะนี้เรากำลังรับสมัครนักศึกษาที่กำลังศึกษาอยู่หรือที่จบปริญญาแล้ว , ครู อาจารย์ผู้มีวุฒิบัตรครู ปริญญาตรี หรือ ปริญญาโท
และผู้มีที่ความเชี่ยวชาญในอาชีพใดอาชีหนึ่ง สำหรับคอร์สสอนพิเศษตัวต่อตัวหรือติวตัวต่อตัว
ถ้าคุณมีความสนใจ ดูรายละเอียดได้ที่ http://www.sonnong.com/node/15

 

sonnongWed Apr 21 2010 21:28:17 GMT+0700 (ICT)