learnoffice / บอร์ดมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ฯ / แนะนำเว็บหางาน หาที่ฝึกงาน หางาน Part time www.jobmarket.co.th

แนะนำเว็บหางาน หาที่ฝึกงาน หางาน Part time www.jobmarket.co.th

www.jobmarket.co.th เว็บไซต์หา งานประจำ Part-time ฝึกงาน และเป็นแหล่งรวมงานหลากหลาย สาขาอาชีพมากมาย สามารถค้นหางานที่  www.jobmarket.co.th และยังเป็นแหล่งรวมเนื้อหาสาระมากมายเกี่ยวกับการทำงาน และฝึกงาน เพื่อให้นักศึกษาได้ข้อมมูลที่เป็นประโยชน์และนำไปใช้ได้จริงและ ยังมีข่าวสารอัพเดททุกวัน ทางจ๊อมมาร์เก็ต ได้ทำกิจกรรมร่วมกับทางมหาวิทยาลัยอีกมากมาย และร่วมมือกับทางอาจารย์ให้ความรู้กับนักศึกษาโดยมีวิทยากรที่ให้ความรู้และแง่คิดต่างๆ เกี่ยวกับการ ฝึกงาน การทำงาน ก่อนที่นักศึกษาจะออกไปปฏิบัติงานจริง ทำให้จ๊อบมาร์เก็ตได้รับความไว้วางใจจากทางมหาวิทยาลัยและอาจารย์ เพื่อให้ความรู้แก่นักศึกษา


    น้องๆนักศึกษาสามารถสมัครสมาชิก เพื่อกรอก Resume และค้นหางานและที่ฝึกงาน งาน Part time ได้ทันที ที่ www.jobmarket.co.th
 

jobmarketTue Aug 17 2010 11:09:56 GMT+0700 (ICT)