left4dead2 / Left 4 Dead 2 / โหวตประจำวันที่ 5 - 14 ธ.ค. 53

โหวตประจำวันที่ 5 - 14 ธ.ค. 53

สำรวจความเห็นหน่อยนะครับ พวกผมจะได้ทำให้ตามคำขอ


** เนื่องจากวันที่ 15 เราจะย้ายโคใหม่ให้เป็นดิริเคสแทน ครับ อาจเปิดได้ หลายห้อง ทั้ง 4-4 1 ห้อง 8-8 1 ห้อง ดังนั้นเป็นความคิดเห็นของพวกท่านเลย ครับ ว่าอยากได้แบบไหน เราจะได้จัดตามทุกท่านที่โหวตเสียงข้างมาก ครับ **

RNL`MiCroSun Dec 05 2010 04:02:24 GMT+0700 (ICT)