left4dead2 / Left 4 Dead 2 / ประกาศ !! จากทางเซิฟเวอร์ RNL

ประกาศ !! จากทางเซิฟเวอร์ RNL

! ! ! ประกาศ จากทีมงาน RNL`SERVER ! ! !

วันที่17 ธันวาคม 2553 ทางทีมงาน RNL` จะทำการย้าย และ ขยาย server
จึงขอทำการ ปิด server เพื่อ ปรับปรุงขยาย server ในวัน ที่แจ้งไปข้างต้น

เราจะเปิดให้บริการ ให้เข้าใช้ server ได้ตามปกติ ในวันที่ 18 ธันวาคม 2553
เป็นต้นไป และ อาจจะ ขยาย server เพิ่มจาก 8 V.S. 8

ให้เป็น 8 V.S. 8  จำนวน 1 server  และ 4 V.S. 4  อาจจะเพิ่มเป็น 2 server
ทั้งนี้ server 4 V.S. 4 ต้องพิจารณาดูด้วยว่า ถ้าหาก เปิด 2 server แล้ว จะทำให้ server อื่น เกิดอาการ lag หรือ ใหม่ ถ้าหาก ไม่ lag  เราก็จะเปิด ทั้งหมด 3 server

เหตุผลที่เปิด server ให้ขนาดนี้ เพราะว่า เราทีมงาน RNL` ได้นั่งสังเกตุ ผู้เล่น ในserver เป็นเวลา 1 เดือน เต็ม ๆ โดยที่ทีมงานเราไม่เข้าไปแทรกแทรงการเล่น
ก็ทำให้พบว่า ผู้ เล่น มีมาก เกินกว่าที่ server จะรองรับได้หมด จึงขยาย server เพิ่ม เพื่อรองรับผู้เล่นที่ต้องการ จะเล่นอีก หลาย ๆ ท่าน

***หมายเหตุ*** เรื่อง IP server ใหม่นั้น เราจะแจ้งให้ทราบในภายหลังจากที่เปิด server ใหม่แล้ว และจะแจ้งผ่านทางเว็บบอร์ดแห่งนี้ด้วย รวมทั้ง โพสแจ้งกับทางหน้า Garena  ให้ด้วย
ส่วน server 4 V.S. 4 ข้อมูลภายใน server เราก็จะแจ้งให้ทราบภายหลังว่าจะเป็นแบบไหน และมีอะไรบ้าง

ขอให้ทุกท่านที่ทราบข่าวแล้ว แจ้งเรื่องนี้ให้กับเพื่อน ๆ ที่ ยังไม่รู้ ได้ทราบทั่วกันด้วย ขอขอบคุณ ทุกท่านที่ติดตาม ผลงานและเข้าใช้บริการ server เราเป็นอย่างดี เสมอมา

                     
                                                                                                               RNL`Team Server

MasTerFri Dec 17 2010 17:49:57 GMT+0700 (ICT)