loaddi / ">ประกาศทางทีมงาน / วัน คริสต์มาส Chirstmas day ○ประกาศวัน x-mas

วัน คริสต์มาส Chirstmas day ○ประกาศวัน x-mas

วันคริสต์มาส นี้ ขอให้ทุกท่านมีความสุข ตลอดในวันปีใหม่ christmas and Happy New year

ในเทศกาลนี้ ขอให้ทุกท่าน มีโชคชัย ใน วันปีใหม่  ทางเราไม่สามารถส่งการ์ตูนมาให้ดูได้เนื่องจากว่า

เขาจะหยุดส่งการ์ตูน จาก chirstmas ยัน ปีใหม่ เลยนะครับ ทางเราต้องขออภัย ที่ทำให้ทุกท่านรอลุ้น ตอน ของ

การ์ตูน นะ ครับ แล้ว ปีใหม่ ผมจะจัดเตรียมการ์ตูน มาให้ทุกท่านที่ คอยนะครับ

รูปภาพ วันคริสต์มาส เทศกาล คริสต์มาส ภาพวิว สวย ๆ ของ ต้นคริสต์มาส


รูปภาพ วันคริสต์มาส เทศกาล คริสต์มาส ภาพวิว สวย ๆ ของ ต้นคริสต์มาส


รูปภาพ วันคริสต์มาส เทศกาล คริสต์มาส ภาพวิว สวย ๆ ของ ต้นคริสต์มาส


รูปภาพ วันคริสต์มาส เทศกาล คริสต์มาส ภาพวิว สวย ๆ ของ ต้นคริสต์มาส


รูปภาพ วันคริสต์มาส เทศกาล คริสต์มาส ภาพวิว สวย ๆ ของ ต้นคริสต์มาส


รูปภาพ วันคริสต์มาส เทศกาล คริสต์มาส ภาพวิว สวย ๆ ของ ต้นคริสต์มาส


รูปภาพ วันคริสต์มาส เทศกาล คริสต์มาส ภาพวิว สวย ๆ ของ ต้นคริสต์มาส


รูปภาพ วันคริสต์มาส เทศกาล คริสต์มาส ภาพวิว สวย ๆ ของ ต้นคริสต์มาส


รูปภาพ วันคริสต์มาส เทศกาล คริสต์มาส ภาพวิว สวย ๆ ของ ต้นคริสต์มาส

 

เวอร์ชั่นไทย

สุขสันต์วันคริสต์มาส

สุขสันต์วันคริสต์มาส

สุขสันต์วันคริสต์มาส

และสวัสดีวันปีใหม่

ข่าวน่ารื่นรมย์ที่เรานำมา

สู่คุณและญาติ ๆ

ข่าวน่ายินดีสำหรับเทศกาลคริสต์มาส

และสวัสดีปีใหม่


พวกเราต้องการนมและคุ๊กกี้

พวกเราต้องการนมและคุ๊กกี้

พวกเราต้องการนมและคุ๊กกี้

โปรดนำมันมาด้วย

ข่าวน่ารื่นรมย์ที่เรานำมา

สู่คุณและญาติ ๆ

ข่าวน่ายินดีสำหรับเทศกาลคริสต์มาส

และสวัสดีปีใหม่


เราจะไม่ไปไหนจนกว่าเราจะได้

เราจะไม่ไปไหนจนกว่าเราจะได้

เราจะไม่ไปไหนจนกว่าเราจะได้

ดังนั้นโปรดนำมาให้เราด้วย

ข่าวน่ารื่นรมย์ที่เรานำมา

สู่คุณและญาติ ๆ

ข่าวน่ายินดีสำหรับเทศกาลคริสต์มาส

และสวัสดีปีใหม่


สุขสันต์วันคริสต์มาส

สุขสันต์วันคริสต์มาส

สุขสันต์วันคริสต์มาส

และสวัสดีปีใหม่

ข่าวน่ารื่นรมย์ที่เรานำมา

สู่คุณและญาติ ๆ

ข่าวน่ายินดีสำหรับเทศกาลคริสต์มาส

และสวัสดีปีใหม่
http://www.youtube.com/watch?v=ONyXSnL2LtA


สาหวัดดีปีใหม่ 2012

Obot69Sun Dec 25 2011 17:39:49 GMT+0700 (ICT)