loaddi / ">Cartoon / Mar อิทธิฤทธิ์พิชิตมายา ปี1-2 END [พากย์ไทย](MF)

Mar อิทธิฤทธิ์พิชิตมายา ปี1-2 END [พากย์ไทย](MF)

[hide]  

 

Click the image to open in full size.

โทระมิสุ กิงตะ เด็กหนุ่ม ม.ต้น ผู้คลั้งไคล้ในโลกแห่งเทพนิยาย จู่ๆ ก็เกิดเหตุไม่คาดฝันนำพาเขาผ่าน “ประตูปิเอโร่” จากโลกต่างภพสู่ “เมล เฮเว่น” อันเป็นดินแดนแห่งผู้ใช้อาร์ม และได้ บั๊บโบะ มาครอบครอง (กลายเป็นอาร์มคู่กาย) กิงตะได้ออกผจญภัยไปเรื่อยๆ และเข้าไปช่วยเหลือ องค์หญิง สโนว์จากปราสาทน้ำแข็ง อันเป็นเหตุให้ได้พบสหายมากมายที่นำพาให้กิงตะพัฒนาท ักษะการใช้อาร์ม และต่อมากิงตะได้เข้าร่วมเป็นหนึ่งใน"วอร์ เกม" ที่เป็นกำลังสำคัญในการปกป้อง “เมล เฮเว่น” เพราะมหาสงครามกำลังอุบัติขึ้นเป็นครั้งที่ 2สงครามของเหล่าผู้ใช้อาร์ม

Type : TV Series , 1-102
Genres : Comedy, Romance , Fantasy , Adventure
Sound : TH
Upload BY : [beer46074]
Download BY : www.mediafire.com


ปี1 Disc 1 ตอนที่ 1-16
Part1 | Part2 | Part3 | Part4 | Part5 | Part6 | Part7 | Part8 | Part9 |Part10 | Part11 | Part12 |
Part13 | Part14 | Part15 | Part16 | Part17 | Part18 |Part19 | Part20 | Part21 | Part22 | Part23 |
Part24 | Part25 | Part26 | Part27 | Part28 |
ปี1 Disc 2 ตอนที่ 17-32
Part1 | Part2 | Part3 | Part4 | Part5 | Part6 | Part7 | Part8 | Part9 |Part10 | Part11 |Part12 |
Part13 | Part14 | Part15 | Part16 | Part17 |
Part18 | Part19 | Part20 | Part21 | Part22 | Part23 | 
Part24 | Part25 | Part26 |

ปี1 Disc 3 ตอนที่ 33-52
Part1 | Part2 | Part3 | Part4 | Part5 | Part6 | Part7 | Part8 | Part9 | Part10 | Part11 | 
Part12 | Part13 | Part14 | Part15 | Part16 | Part17 | Part18 | Part19 | Part20 | Part21 | Part22 |
Part23 | Part24 | Part25 | Part26 | Part27 | Part28 | Part29 | Part30 | Part31 | Part32 | Part33 |

ปี2 
Disc 4 ตอนที่1-18
Part1 | Part2 | Part3 | Part4 | Part5 | Part6 | Part7 | Part8 | Part9 | Part10 | Part11 | Part12 |
Part13 | Part14 | Par15 | Part16 | Part17 | Part18 |Part19 | Part20 | Part21 | Part22 | Part23 |
Part24 | Part25 | Part26 | Part27 | Part28 | Part29 | Part30 | Part31 | Part32 | Part33 | Part34 |
Part35 | Part36 | Part37 | Part38 |

ปี2 
Disc 5 ตอน19-36
Part1 | Part2 | Part3 | Part4 | Part5 | Part6 | Part7 | Part8 | Part9 | Part10 | Part11 | Part12 |
Part13 | Part14 | Par15 | Part16 | Part17 | Part18 |Part19 | Part20 | Part21 | Part22 | Part23 |
Part24 | Part25 | Part26 | Part27 | Part28 | Part29 | Part30 | Part31 | Part32 | Part33 | Part34 |
Part35 | Part36 | Part37 | Part38 |


ปี2 Disc 6 ตอน37-50
Part1 | Part2 | Part3 | Part4Part5 | Part6 | Part7 | Part8 | Part9 | Part10 | Part11 | Part12 |
Part13 | Part14 | Par15 | Part16 | Part17 | Part18 |Part19 | Part20 | Part21 | Part22 | Part23 |
Part24 | Part25 | Part26 | Part27 | Part28 | Part29 | Part30 | Part31 | Part32 | Part33 | Part34 |
Part35 | 
[/hide]

เม้นเข้าไปนะ

Obot69Mon Jan 09 2012 03:08:26 GMT+0700 (ICT)