loaddi / ข่าว / ข่าว

ข่าว

คูณตาวัย69ปีร่างกายพิการถูกลอตรี่เลยร่วมทำบุญเข้าวัด   1ล้านบาท
เพื่อชาติหน้าจะได้เกิดมาสมบรูณ์เหมือนคนทั่วไปสาธุ

dol50Fri Mar 16 2012 23:36:57 GMT+0700 (ICT)