loaddi / ข่าว / ปะทะเดือด! ไทย-กัมพูชา กับดินแดนพิพาทที่ยังคาราคาซัง

ปะทะเดือด! ไทย-กัมพูชา กับดินแดนพิพาทที่ยังคาราคาซัง


ปะทะเดือด! ไทย-กัมพูชา กับดินแดนพิพาทที่ยังคาราคาซัง
 
เห็น จะไม่มีข่าวไหนร้อนแรงไปกว่า สถานการณ์ชายแดนไทย-กัมพูชา ที่ตึงเครียดมาได้พักใหญ่แล้ว จากกรณีปราสาทเขาพระวิหาร และพื้นที่ทับซ้อนในจุดต่าง ๆ โดยที่เป็นประเด็นในช่วงนั้นก็คือ กรณีที่ไทยขอให้กัมพูชาปลดธงที่ปักไว้บนวัดแก้วสิกขาคีรีสวาระบนปราสาทเขา พระวิหาร แต่ทางกัมพูชาประกาศเสียงดังฟังชัดไม่ยอมปลดธง จน เกิด เป็นความตึงเครียด และจู่ ๆ ก็ได้เกิดเสียงระเบิดขึ้นทางฝั่งไทย ทำให้ไทยต้องยิงปะทะกลับไปยังฝั่งกัมพูชาตลอดทั้งคืน แม้ว่าจะมีการเจรจากันทั้งสองฝ่าย แต่เสียงปะทะก็ยังคงดังเป็นระยะ ๆ ชาวบ้านในพื้นที่ใกล้ชายแดน ต้องอพยพออกมาเป็นจำนวนมาก เพื่อความปลอดภัย ขณะที่อาเซียนก็ได้อาสาเข้ามามีบทบาทในการเจรจาสงบศึกดังกล่าว แต่ดูเหมือนว่าจะไม่สัมฤทธิ์ผลนัก เพราะหลังจากนั้นก็ยังมีเสียงระเบิดดังขึ้นตามแถวชายแดนไทยอยู่เรื่อย ๆ จนชาวบ้านไม่เป็นอันกินอันนอน อย่าง ไรก็ตาม การปะทะกันในรอบนี้นอกจากจะทำให้ทหารไทยและกัมพูชาเสียชีวิตแล้ว บาดแผลแห่งความบาดหมางระหว่างไทย-กัมพูชา ก็ดูเหมือนว่าจะยิ่งเป็นบาดแผลที่สมานรอยร้าวได้ยากยิ่งขึ้น

aezakmizooiiSat Mar 17 2012 01:23:42 GMT+0700 (ICT)