loaddi / ข่าว / .ป.ป.ช. มีมติเอกฉันท์ แจ้งข้อหา “วัฒนา” ทุจริตคลองด่าน ด้าน “ยิ่งพันธ์” โดนด้วย

.ป.ป.ช. มีมติเอกฉันท์ แจ้งข้อหา “วัฒนา” ทุจริตคลองด่าน ด้าน “ยิ่งพันธ์” โดนด้วย


นายวัฒนา อัศวเหม อดีตรัฐมนตรีช่วยมหาดไทย(ซ้าย) นายสุวัจน์ ลิปตพัลลภ อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ (ขวา)
       เมื่อวันที่ 8 ธ.ค.คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ(ป.ป.ช.) ได้ประชุมพิจารณาผลการไต่สวนคดีทุจริตก่อสร้างบ่อบำบัดน้ำเสียในเขตควบคุม มลพิษ ต.คลองด่าน อ.บางบ่อ จ.สมุทรปราการ ซึ่งคณะอนุกรรมการที่มีนายวิชัย วิวิตเสวี กรรมการ ป.ป.ช.เป็นประธานไต่สวนแล้วเสร็จเสนอให้ที่ประชุม ป.ป.ช.ชุดใหญ่พิจารณา หลังประชุม นายกล้านรงค์ จันทิก กรรมการ ป.ป.ช.แถลงว่า คดีนี้มีผู้ถูกกล่าวหา 36 คน ประกอบด้วย กลุ่มนักการเมือง 3 คน คือ นายวัฒนา อัศวเหม อดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย ,นายยิ่งพันธ์ มนะสิการ อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม และนายสุวัจน์ ลิปตพัลลภ อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ ,กลุ่มข้าราชการ 14 คน ,กลุ่มสมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบล(อบต.)คลองด่าน 3 คนและกลุ่มเอกชน 16 คน
       
       ทั้งนี้ นายกล้านรงค์ เผยว่า คณะอนุกรรมได้ไต่สวนพยานจำนวน 114 ปาก รวบรวมพยานเอกสารและหลักฐานได้ 17,985 แผ่น หลังที่ประชุมพิจารณาสำนวนการไต่สวนของคณะอนุกรรมการอย่างละเอียดแล้ว จึงได้มีมติแจ้งข้อกล่าวหานายวัฒนา แม้คณะอนุกรรมการจะไม่พบพยาน หลักฐานว่านายวัฒนามีส่วนร่วมกับการกระทำผิด แต่ศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองเคยพิพากษาว่า ระหว่างปี 2531-2536 นายวัฒนาได้รวบรวมที่ดินใน ต.คลองด่าน ผ่านบริษัทที่ตนเองเคยถือหุ้น นอกจากนี้ยังพบว่านายวัฒนาได้สั่งการให้สมาชิก อบต.คลองด่าน ใช้พื้นที่ของตนเป็นที่ตั้งโครงการก่อสร้างบ่อบำบัดน้ำเสีย ที่ประชุมจึงมีมติเอกฉันท์เห็นควรให้แจ้งข้อกล่าวหานายวัฒนา และ ให้เวลานายวัฒนาแก้ข้อกล่าวหาภายใน 15 วัน โดยสามารถส่งคำชี้แจงเป็นลายลักษณ์อักษรได้ หากไม่ชี้แจง จะถือว่านายวัฒนาไม่ติดใจ ป.ป.ช.จะดำเนินการไต่สวนในขั้นตอนต่อไป
       
       ส่วนกรณีนายยิ่งพันธ์ มนะสิการ นั้น ผลการไต่สวนพบว่านายยิ่งพันธ์มีการร่วมมือกับข้าราชการกรมควบคุมมลพิษ 4 คน นำโดยนายปกิต กิระวานิช อดีตอธิบดีกรมควบคุมมลพิษ เปลี่ยนแปลงรูปแบบโครงการจากเดิมที่แบ่งเป็น 2 ฝั่ง เหลือฝั่งตะวันออกเพียงแห่งเดียว พร้อมเพิ่มพื้นที่ 1,550 ไร่ เป็น 1,900 ไร่ ทำให้เหลือกิจการร่วมค้า NVPSKG เพียงรายเดียวที่ยื่นประกวดราคาโครงการนี้ นอกจากนี้นายยิ่งพันธ์ยังขอเพิ่มวงเงินงบประมาณจาก 12,866 ล้านบาท เป็น 22,955 ล้านบาท โดยเสนอที่ประชุม ครม.เป็นเพียงวาระเพื่อทราบ ทำให้เกิดความเสียหาย 17,045 ล้านบาท ที่ประชุมจึงมีมติเอกฉันท์ให้ นายยิ่งพันธ์มีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 151 และ 157 แต่เนื่องจากนายยิ่งพันธ์เสียชีวิตแล้วเมื่อวันที่ 23 ธ.ค.2546 สิทธิในการนำคดีอาญามาฟ้องจึงระงับไป ป.ป.ช.จึงมีมติให้จำหน่ายออกจากสารบบ
       
       สำหรับนายสุวัจน์นั้น ป.ป.ช.พบว่า ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการริเริ่มโครงการ โดยโครงการริเริ่มในสมัยนายพิศาล มูลศาสตร์สาทร เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ เมื่อบริษัทที่ศึกษาผลกระทบเสนอรายงานมาให้นายสุวัจน์ นายสุวัจน์ก็เสนอให้คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติพิจารณา โดยกำหนดพื้นที่ฝั่งตะวันออกที่ ต.บางปูใหม่ และฝั่งตะวันตกที่ ต.บางปลากด ไม่รวมถึง ต.คลองด่าน นอกจากนี้เมื่อเสนอให้ ครม.พิจารณาเมื่อวันที่ 14 มิ.ย.2538 ปรากฎว่า เรื่องดังกล่าวไม่ได้เข้าสู่การพิจารณาของ ครม.เพราะได้มีการเลือกตั้งและจัดตั้งรัฐบาลใหม่
       
       ส่วนประเด็นที่ว่า นายสุวัจน์ใช้อำนาจหน้าที่เอื้อประโยชน์ให้แก่บริษัทประยูรวิศว์การช่าง ซึ่งเป็นบริษัทในครอบครัวนายสุวัจน์หรือไม่นั้น ป.ป.ช.พบข้อเท็จจริงว่า บริษัท ดังกล่าวไม่ได้เป็นบริษัทหลักในกลุ่มกิจการร่วมค้า NVPSKG และไม่พบว่านายสุวัจน์มีส่วนเกี่ยวข้องกับขั้นตอนการประกวดราคาแต่อย่างใด ที่ประชุมจึงมีมติเอกฉันท์ให้ข้อกล่าวหานายสุวัจน์ตกไป
       
       สำหรับผู้ถูกกล่าวหาที่เป็นข้าราชการ เช่น นายปกิต ,นายศิริธัญญ์ ไพโรจน์บริบูรณ์ ,นางนิศากร โฆษิตรัตน์ และนางยุวรี อินนา ข้าราชการกรมควบคุมมลพิษนั้น ป.ป.ช.ให้มีมูลความผิดทางวินัยร้ายแรง รวมทั้งมีมูลความผิดทางอาญาตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 151 และ 157 ส่วนข้าราชการรายอื่น ยกเว้นสมาชิก อบต.คลองด่าน 3 คน ให้มีมูลความผิดทางวินัยไม่ร้ายแรง ทั้งนี้ ที่ประชุม ป.ป.ช.มีมติให้ส่งเรื่องให้ผู้บังคับบัญชาพิจารณาลงโทษทางวินัยและให้ส่งเรื่องให้อัยการสูงสุดดำเนินการส่งฟ้องศาลต่อไป ยกเว้นนายปกิตที่พ้นจากตำแหน่งก่อนที่จะมีคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการ ทุจริตประพฤติมิชอบในวงราชการ(ป.ป.ป.) ป.ป.ช.จึงไม่สามารถส่งเรื่องให้ผู้บังคับบัญชาพิจารณาลงโทษทางวินัยได้ สำหรับสมาชิก อบต.คลองด่าน 3 คน ป.ป.ช.ให้นำไปรวมพิจารณาในสำนวนของนายวัฒนา ส่วนกลุ่มเอกชนทั้ง 16 ราย ป.ป.ช.เห็นว่า ข้อเท็จจริงยังไม่พอที่จะฟังได้ว่ากระทำความผิดฐานสนับสนุนเจ้าพนักงาน จึงมีมติให้ข้อกล่าวหาตกไป
       
       อนึ่ง นายวัฒนา อัศวเหม อยู่ระหว่างหลบหนี หลังศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง มีมติ 8 : 1 เมื่อวันที่ 18 ส.ค.2551 สั่งจำคุกนายวัฒนาเป็นเวลา 10 ปี ฐานเป็นเจ้าพนักงาน ใช้อำนาจหน้าที่โดยมิชอบ ข่มขู่ หรือชักจูงให้ผู้อื่นร่วมออกโฉนดที่ดิน 1,900 ไร่ ทับที่คลองสาธารณประโยชน์และที่เทขยะมูลฝอย แล้วนำไปขายให้กับกรมควบคุมมลพิษ เพื่อก่อสร้างโครงการบ่อบำบัดน้ำเสียคลองด่าน
      

aezakmizooiiSat Mar 17 2012 01:35:08 GMT+0700 (ICT)