loaddi / ข่าว / นาย ฉัตรชัย ภู่อารีย์ ประธานชมรมผู้ประกอบการรถสองแถวในซอย เปิดเผยว่า ได้ยื่นหนัง

นาย ฉัตรชัย ภู่อารีย์ ประธานชมรมผู้ประกอบการรถสองแถวในซอย เปิดเผยว่า ได้ยื่นหนัง


นาย ฉัตรชัย ภู่อารีย์ ประธานชมรมผู้ประกอบการรถสองแถวในซอย เปิดเผยว่า ได้ยื่นหนังสือขอปรับราคาค่ารถโดยสารสองแถวไปยังกระทรวงคมนาคมแล้ว ตั้งแต่เดือน กุมภาพันธ์ที่ผ่านมา

โดยสาเหตุที่ขอ ปรับนั้น มากจากราคาน้ำมันที่เพิ่มสูงขึ้น โดยราคาน้ำมันดีเซลขณะนั้นอยู่เพียงลิตรละ 20 บาท แต่ขณะนี้ราคาน้ำมันดีเซลอยู่ที่ลิตรละ 32 บาท 33 สตางค์แล้ว ทำให้ต้นทุนในการดำเนินงานสูงขึ้นมาก

ซึ่งหากวันที่ 21 มีนาคม ที่ประชุมคณะกรรมการควบคุมการขนส่งทางบก ไม่อนุมัติให้ปรับราคา ทางชมรมฯ จะนำรถสองแถว 1,000 คันไปปิดกระทรวงคมนาคมในวันที่ 22 มีนาคมเพื่อแสดงให้เห็นว่า ผู้ประกอบการเดือดร้อน

ทั้งนี้ราคาค่าโดยสาร ที่ทางชมรมร้องขอปรับค่าโดยสารรถสองแถว 3 ประเภท คือ
1.รถสองแถว ขนาด 4 ล้อ และ 6 ล้อ ขอปรับจากอัตราเดิม 5 บาท 50 สตางค์ เป็น 8 บาท
2.รถสองแถวขนาดใหญ่ หรือ รถบัสปรับอากาศ ขอปรับจากอัตราเดิม 10 บาทตลอดสาย เป็น อัตรา 13-21 บาท คิดตามระยะทาง
3.รถสองแถวขนาดใหญ่ หรือบัส ไม่ปรับอากาศ ขอปรับจากอัตราเดิม 8 บาท เป็น 10 บาท เนื่องจากไม่ได้ปรับราคามาตั้งแต่ปี 2551


aezakmizooiiSat Mar 17 2012 01:40:36 GMT+0700 (ICT)