loaddi / นารูโตะ / naruto 552 the prerequisite to be hokage

naruto 552 the prerequisite to be hokage

 


1
Image
2
Image
3
Image
4
Image
5
Image
6
Image
7
Image
8
Image
9
Image
10
Image
11
Image
12
Image
13
Image
14
Image
15
Image
16
Image
17
Image

Image

Image

ปล.หน้าชี้แจงอาจมีเป็นบางตอนนะครับ ทำไว้เผื่อมีอะไรผิดพลาดในตอนเก่า หรือ เผื่อบางตอนมีอะไรที่ไม่ชัดเจนครับ

Obot69Sun Mar 18 2012 00:18:34 GMT+0700 (ICT)