loadgames / บทกลอน / กลอนเปล่า

กลอนเปล่า

นั่ง
บนตั่ง
ฟังเสียง
เพียกหา
พาหวั่น
ไหว
.
.
นั่ง
มองฟ้า
ค่ำนี้
ดำมืด
.
.
สุด
เปลี่ยวเหงา
วังเวง
วิโหวงเหวง
.
.
ขาด
คนรัก
เคียงข้าง
ไม่ครื้นเครง
.
.
เกรง
หนาวตาย
เพราะขาด
ไออุ่น
เธอ
 

ZEEDMon Apr 04 2011 16:58:46 GMT+0700 (ICT)