loadgames / แจ้งไฟล์เสีย / Help me please

Help me please

PES2011 แตกไฟล์จนมาถึง Part 31 แล้วมีปัญหาครับ ทั้งที่ดาวน์โหลดเสร็จสมบูรณ์ด้วย IDM Past 31 มันขึ้นบอกว่า รหัสที่ใส่ผิดครับ


AlittleboyzTue Nov 02 2010 05:13:09 GMT+0700 (ICT)