loadgames / บทสรุปเกมส์ / บทสรุปเกม God of war 2 ของ Ps2

บทสรุปเกม God of war 2 ของ Ps2

GOD OF WAR II
บทสรุปเขียนโดยคุณ Fataris จาก http://www.online-station.net
Image

ปุ่มควบคุมปกติ
อนาล็อกซ้าย การเคลื่อนที่
อนาล็อกขวา ทิ้งทางการม้วนตัว
ปุ่มทิศทาง เลือกเวทมนตร์
สี่เหลี่ยม โจมตีเบา
สามเหลี่ยม โจมตีหนัก
!บาท กระโดด
วงกลม จับ
L1 ตั้งการ์ด
L2 ใช้เวทมนตร์
R1 ใช้สำรวจในจุดต่างๆ
R2 ใช้อาวุธรอง
L3 + R3 เปิด/ปิดการใช้งาน Rage of the Titans
Start เมนูแสดงข้อมูลต่างๆ ของตัวละคร
Select เมนูหลัก

ควบคุมทิศทางระหว่างบิน
!บาท พุ่งไปข้างหน้า
L1 - R1 เคลื่อนที่ไปทางซ้าย-ขวาอย่างรวดเร็ว

ควบคุมควบคุมทิศทางระหว่างเกาะกำแพง / เพดาน / เชือกแนวนอน
!บาท เร่งความเร็วการเคลื่อนที่
R1 ลงด้านล่างอย่างรวดเร็ว (ถ้าเป็นเชือกจะเป็นการลงจากเชือก)

ควบคุมทิศทางระหว่างว่ายน้ำ
สามเหลี่ยม, !บาท ขึ้นผิวน้ำ
สี่เหลี่ยม ดำน้ำ
R1 ค้างแล้วปล่อย พุ่งตัวกระแทก

ความสามารถด้านอาวุธ
Athena's Blades (อาวุธหลัก)

Level 1
Icarus Lift !บาท, !บาท กระโดดสองชั้น
Olympic Ascension กดสามเหลี่ยมค้าง เหวี่ยงศัตรูขึ้นฟ้า
Orion's Harpoon วงกลม จับศัตรูที่ลอยอยู่ ฟาดกับพื้น
Athena's Reverse กด L1 ขณะศัตรูโจมตี ป้องกัน พร้อมทำให้ศัตรูเสียหลัก
Plume of Prometheus สี่เหลี่ยม, สี่เหลี่ยม, สามเหลี่ยม

Level 2 (Orb 2,750)
เพิ่มความแรง Athena's Blades
Rampage of the Furies L1 + วงกลม (บนพื้นหรือกลางอากาศ)

Level 3 (Orb 5,250)
เพิ่มความแรง Athena's Blades
Spirit of Hercules สามเหลี่ยม, สามเหลี่ยม, สามเหลี่ยม
Valor of Hercules สามเหลี่ยม, สามเหลี่ยม, สี่เหลี่ยม
Cyclone of Chaos L1 + สี่เหลี่ยม (บนพื้นหรือกลางอากาศ)

Level 4 (Orb 9,500)
เพิ่มความแรง Athena's Blades
Hyperion Charge กดสี่เหลี่ยมค้าง จะเป็นการวิ่ง
Hyperion Rush (ระหว่างวิ่ง) กดสี่เหลี่ยม
Hyperion Rise (ระหว่างวิ่ง) กดสามเหลี่ยม
Athena's Wrath (ระหว่างม้วนตัว) กดสามเหลี่ยม
Prometheus' Torment (ระหว่างใช้ Rage of the Titans) กดสี่เหลี่ยมค้างแล้วปล่อย

Level 5 (Orb 13,500)
เพิ่มความแรง Athena's Blades
Tartarus Rage L1 + สามเหลี่ยม
Prometheus' Inferno (ระหว่างใช้ Rage of the Titans) L1 ค้างแล้วปล่อย

Barbarian Hammer
Level 1
Crushing Defeat L1 + สี่เหลี่ยม
Might of the King L1 + สามเหลี่ยม

Level 2 (Orb 4,500)
เพิ่มความแรง Barbarian Hammer
Soul Summon หมุนอนาล็อกขวา

Level 3 (Orb 17,500)
เพิ่มความแรง Barbarian Hammer
Legion of Souls L1 + วงกลม

Spear of Destiny
Level 1
Deadly Slash L1 + สี่เหลี่ยม
Piercing Shards L1 + สามเหลี่ยม
Piercing Shards (Air) กด L1 กลางอากาศ

Level 2 (Orb 3,750)
เพิ่มความแรง Spear of Destiny
Unfortunate Remains L1 + วงกลม

Level 3 (Orb 12,500)
เพิ่มความแรง Spear of Destiny
Altering Slash L1 + สี่เหลี่ยม (แทนการโจมตีด้วย Deadly Slash)

Blade of Olympus
Level 1
Divine Absolution L1 + สี่เหลี่ยม
Divine Retribution L1 + สามเหลี่ยม
Divine Retribution (Air) กด L1 กลางอากาศ

Level 2 (Orb 9,000)
เพิ่มความแรง Blade of Olympus
Divine Sacrifice L1 + วงกลม ดูด Orb แดงจากศัตรูในรัศมี

Level 3 (Orb 25,000)
เพิ่มความแรง Blade of Olympus
Anger of the Gods สี่เหลี่ยม, สามเหลี่ยม การโจมตีทุกชนิดเป็นการยิงลำแสงจากดาบ

ความสามารถด้านเวทมนตร์
Typhon's Bane
Level 1
Wind Blast L2 + สี่เหลี่ยม

Level 2 (Orb 2,500)
Rapid Fire Wind Blast ยิงได้รัวยิ่งขึ้น
Lethal Vortex L2 + สามเหลี่ยม

Level 3 (Orb 12,500)
เพิ่มความแรงท่า Lethal Vortex
Wind Blast [Charged] L2 + สี่เหลี่ยมค้าง แล้วปล่อย
Titan Storm L2 + วงกลม

Cronos' Rage
Level 1
Cronos's Rage L2 + สี่เหลี่ยม

Level 2 (Orb 3,350)
เพิ่มความแรง Cronos's Rage
มีผลกับศัตรูหลายตัวมากขึ้น

Level 3
เพิ่มความแรง Cronos's Rage
มีผลกับศัตรูหลายตัวมากขึ้น
Core Explodes เมื่อหมดผลสกิล จะทำให้เกิดการระเบิดสร้างความเสียหายแก่ศัตรู

Head of Euryale
Level 1
Gorgon Stare L2 + สี่เหลี่ยมค้าง

Level 2 (Orb 4,000)
เพิ่มประสิทธิภาพของ Gorgon Stare
Gorgon Flash L2 + สามเหลี่ยม

Level 3 (Orb 8,000)
เพิ่มประสิทธิภาพของ Gorgon Stare
Gorgon Blast L2 + วงกลม
Gorgon Blast (Charge) L2 + วงกลมค้าง แล้วปล่อย

Atlas Quake
Level 1
Trembling Earth L2

Level 2 (Orb 4,500)
เพิ่มความแรงและระยะของ Trembling Earth

Level 3 (Orb 10,000)
เพิ่มความแรงของ Trembling Earth
Destructive Earth (ระหว่าง Trembling Earth) กดวงกลมรัวๆ

Gorgon Eye
สะสมครบ 6 ชิ้น จะเพิ่มขีดค่าพลังชีวิตสูงสุดได้ 1 ระดับ เพิ่มได้สูงสุด 3 ครั้ง หาได้จากหีบสมบัติที่ซ่อนตามจุดต่างๆ มีประมาณ 37 หีบในเกม ถ้าพบหีบที่มี Gorgon Eye หลังขีดพลังชีวิตเพิ่มครบ 3 ครั้งแล้ว จะเป็นการเพิ่ม Orb แดงและ Orb สีอื่นให้แทน

Phoenix Feather
สะสมครบ 6 ชิ้น จะเพิ่มขีดค่าพลังเวทสูงสุดได้ 1 ระดับ เพิ่มได้สูงสุด 3 ครั้ง หาได้จากหีบสมบัติที่ซ่อนตามจุดต่างๆ มีประมาณ 30 หีบในเกม ถ้าพบหีบที่มี Phoenix Feather หลังขีดพลังเวทเพิ่มครบ 3 ครั้งแล้ว จะเป็นการเพิ่ม Orb แดงและ Orb สีอื่นให้แทน


Urns
จะมีผลเมื่อเล่นในระดับความยากที่เคยผ่านมาแล้วเท่านั้น ไม่มีผลต่อโหมดที่ยังเล่นไม่จบ สามารถเลือกการใช้ Urn ใน Start Menu ได้ โดยกด L1 หรือ R1 หาหัวข้อที่เลือกใช้ Urn เมื่อใช้จะมีผลเหมือนการใช้ Cheat Mode

Urn of Gaia ได้รับ Orb แดงเป็น 10 เท่าของปกติ ช่วงที่ดันแท่นที่มีรูปปั้นเผื่อเปิดลูกกรง ให้ลากแท่นมายังอีกห้องและทำลายรูปปั้นบนแท่น จะสามารถกระโดดขึ้นไปเอา Urn of Gaia ได้
Urn of The Gorgons การโจมตีปกติมีผลทำให้ศัตรูกลายเป็นหิน นอกวิหาร Euryale ย้อนไปจุดที่มีรูปปั้นงู 3 จุดปล่อยแสงเป็นหินใกล้จุดที่เคยหยุดเวลา ที่รูปปั้นงูที่ 2 ถ้าสะท้อนพลังจะพบ Urn
Urn of Olympus ใช้เวทมนตร์ได้ไม่จำกัด ใกล้จุดที่พบ Spear of Destiny ให้หยุดเวลาแล้วรีบกลับไปเหยียบสวิตช์เพื่อเปิดทางไปเก็บ Urn
Urn of Prometheus ใช้ Rage of the Titans ได้ไม่จำกัด หลังพบรัง Fire Nymph ช่วงเกาะเพดาน พังหินขวางทางอันแรกจะมีทางขึ้นให้ไต่ไปเก็บ
Urn of The Fates คอมโบจะมีช่วงเวลาก่อนที่จะเริ่มนับ 1 ใหม่ ยาวนานกว่าเดิม ได้ Rank of Mortal ในโหมด Challenge of the Titans
Urn of Poseidon ใช้ Poseidon's Rage แทน Cronos's Rage ได้ ได้ Rank of God ในโหมด Challenge of the Titans

Treasures
เป็นชุดและโหมดต่างๆ ที่เพิ่มเข้ามาหลังจบเกมอย่างน้อย 1 รอบ

Challenge of the Titans มินิเกม 7 ด่านที่ยากมาก จบเกมโหมดใดก็ได้
Titan Mode โหมดที่ยากที่สุด (Ultra Hard) จบความยากระดับใดก็ได้ 1 รอบ
CG Movie ฉากที่สร้างจาก CG ความละเอียดสูง จบความยากระดับใดก็ได้ 1 รอบ
Cutscene Movie ฉากเนื้อเรื่องในเกม จบความยากระดับใดก็ได้ 1 รอบ
Credits รายชื่อผู้จัดทำ จบความยากระดับใดก็ได้ 1 รอบ
Bonus Costume 1 Cod of War! จบความยาก Mortal (Easy) 1 รอบ
Bonus Costume 2 Hydra Armor จบความยากระดับ Spartan (Normal)
Bonus Costume 3 Dark Armor จบความยากระดับ God (Hard)
Bonus Costume 4 Athena Skin จบความยากระดับ Titan Mode
Bonus Costume 5 Hercules Skin จบความยากระดับ Titan Mode
Bonus Costume 6 ชุดจากภาคแรก สะสมตา Cyclop ให้ครบ 20 ดวง
Bonus Costume 7 ชุดแรกตอนเริ่มเกมภาค 2 ได้ Rank of God ในโหมด Challenge of the Titans
Arena of The Fates โหมดพิเศษสำหรับสู้กับมอนสเตอร์ ได้ Rank of Titan ในโหมด Challenge of the Titans

--START--
ช่วงแรกหลังจากจบคัทซีนแล้ว เราจะอยู่กลางฝูงทหารจำนวนมาก ให้โจมตีจนหมดจากนั้นวิ่งไปตามทางเรื่อยๆ จนพบ Colossus of Rhodes ให้กดกลิ้งเพื่อหลบการโจมตีที่ด้วยมือฟาด จากนั้นโจมตีที่มือจนกว่าจะได้บอสจะยืนนิ่งๆ จากนั้นกด R1 ที่เครื่องยิงหินทางซ้าย แล้วกด R1 ซ้ำเพื่อพุ่งไปโจมตีพร้อมกับเครื่องยิงหิน กดปุ่มตามจังหวะเราจะตกมาที่ห้องอาบน้ำ
ที่ห้องอาบน้ำจะมีมินิเกมที่ช่วยเพิ่ม Orb ให้จำนวนหนึ่ง จากนั้นให้เรากดดำน้ำ เมื่อเจอทางตันให้กด R1 ค้างไว้แล้วปล่อย จะพุ่งชนกำแพงใต้น้ำได้ ลอยขึ้นเหนือน้ำจะพบจุดเซฟแรก จากนั้นสับคันโยกแล้วกด R1 เพื่อโหนตัวขึ้นไปข้างบนและกระโดดข้ามสิ่งกีดขวาง จะพบศัตรูจำนวนหนึ่ง เดินไปต่อเราจะถูกโจมตีด้วยเท้าของ Colossus จากนั้นกดปุ่มวงกลมรัวๆ จะผลัก Colossus ให้ล้ม
จากนั้นปีนกำแพงทางซ้ายมือขึ้นไป ทางจะพังเป็นระยะ ไม่ต้องสนใจให้รีบขึ้นไปด้านบนจะพบ Colossus of Rhodes รอบสอง บริเวณนี้มีจุดให้โหนตัวโดยกด R1 เพื่อข้ามไปอีกฟากได้ ให้กลิ้งหลบการโจมตีสลับกับการโจมตีที่มือของ Colossus of Rhodes ไปเรื่อยๆ เมื่อสร้างความเสียหายมากพอ บอสจะทรุดไปทางขวาของจอ ให้รีบไปกดวงกลมในจุดที่บอสล้ม กดตามจังหวะที่ขึ้นบนหน้าจอ จากนั้นให้โจมตีอีกชุด คราวนี้จะล้มไปทางซ้ายของจอ ให้กดตามจังหวะอีกครั้ง แต่สุดท้ายเราจะโดนจับให้กด R1 สลับ L1 เพื่อดิ้นให้หลุดการโจมตี สุดท้ายเราจะถูกขว้างไปที่อาคารหลังหนึ่ง
จากจุดนี้ เดินทางต่อไปจะพบศัตรูเป็นระยะ เดินจนพบแท่นที่มีรูปปั้น ให้ลากรูปปั้นมาทับสวิตช์แรกบนพื้นเพื่อเปิดลูกกรง จากนั้นกด R1+!บาทค้างไว้สักครู่แล้วปล่อย จะเป็นการถีบให้แท่นพุ่งไปยังสวิตช์ที่สองจะทำให้ลูกกรงชั้นในเปิด แล้วให้เรากดกลิ้งไปข้างหน้าก่อนที่ลูกกรงจะปิด

หมายเหตุ: ลากแท่นที่ทับสวิตช์ที่สองไปทางขวา และพังรูปปั้นที่อยู่บนแท่น จะกระโดดไปเก็บ Urn of Gaia ได้

เดินไปต่อตามทางอีกสักระยะ Zeus จะส่งดาบ Blade of Olympus มาช่วยสู้ เดินไปอีกหน่อยจบพบดาบและได้สู้กับบอส Colossus of Rhodes รอบสาม

Image

Boss: Colossus of Rhodes
ช่วงแรก: สู้ด้านนอก
เริ่มมาจะสังเกตว่ามีแขนซ้ายบอสตกอยู่ทางขวาของฉาก ถ้าเข้าไปกด R1 จะใช้สร้างความเสียหายอย่างหนักแก่บอสได้ แต่อาจรอให้ใช้พลังเวทจนหมดก่อนแล้วค่อยใช้
การโจมตีจะเป็นแบบทุบพื้นให้เกิดคลื่น กับทำให้พื้นแยกแล้วปล่อยแสง ซึ่งหลบไม่ยากแต่อย่าเข้าไปใกล้ตัวบอสจะดีกว่า ให้เข้าไปยืนเกือบกลางฉากล่อให้บอสทุบพื้นแล้วฟันที่แขนเรื่อยๆ จนกว่าบอสจะหยุดโจมตี จากนั้นกด R1 ค้างไว้ที่ดาบ จนกว่าบอสจะตื่น ให้ทำซ้ำไปเรื่อยๆ 3 รอบ จะดึงดาบออกมาได้ และปล่อยแสงจากดาบสร้างความเสียหายแก่บอส
จากนั้นบอสจะใช้มือเท้าพื้นแล้วยิงลำแสง ให้โจมตีที่แขนขวาที่ยันพื้นไว้ ให้ฟันแขนขวาแล้วหลบการโจมตีด้วยลำแสงจากมือซ้ายเรื่อยๆ จะผ่านจุดนี้ไปได้ ซึ่งเราจะกระโดดเข้าไปในตัวบอสตามรอยแยกที่สร้างไว้

ช่วงสอง: เข้าไปในรูปปั้น
วิ่งไปตามทาง เมื่อเข้าใกล้แก่นของบอสแต่ละจุดให้กด R1 เพื่อทำลาย โดยหลายจุดต้องกดโจมตีโซ่ที่ป้องกันแก่นของบอสด้วย จุดที่ต้องเกาะกำแพงแล้วมีโครงของบอสขวางอยู่ให้กด R1 เพื่อเปลี่ยนเป็นลงไปเกาะด้านล่างจะผ่านไปได้ สุดท้ายจะพบปริศนาที่หน้าของบอส ให้โยกคันโยกเอาโลหะลงมาด้านล่าง โจมตีหลายๆ ครั้งให้โลหะแกว่งไปมา แล้วขึ้นไปโยกสวิตช์อีกรอบ คราวนี้โลหะจะช่วยป้องกันแสงที่ส่องไปยังดวงตาของบอส กะจังหวะให้โลหะบังแสงแล้วรีบกด X เพื่อไต่เชือกแบบเร็ว ข้ามจุดที่มีลำแสง รอจังหวะกด X อีกครั้ง คราวนี้กด R1 เพื่อลงจากเชือกด้วย วิ่งไปทำลายจุดสุดท้าย พอกำจัดบอสได้ให้รีบออกทางปากของบอสที่อ้าอยู่ จะผ่านด่านนี้

NisitSun Oct 31 2010 01:30:23 GMT+0700 (ICT)