loadgames / โหลดโปรแกรม / ดาวน์โหลด Notepad++ 5.8

ดาวน์โหลด Notepad++ 5.8

ดาวน์โหลด Notepad++ 5.8

Notepad++ เป็นโปรแกรมที่นักพัฒนาเว็บ, เว็บแอพพลิเคชั่น, วินโดว์แอพพลิเคชั่น น่าจะรู้จักกันเป็นอย่างดี โปรแกรมนี้จะช่วยให้นักพัฒนาแอพพลิเคชั่นสามารถเขียนโค้ดในแต่ละภาษาได้ง่าย ขึ้น ไม่ว่าจะเป็น C, C++, C#, Java, HTML, XML, PHP ASP, VB, SQL และอื่นๆ อีกมากมาย ซึ่งโปรแกรมจะช่วยตรวจสอบ syntax หรือให้คำแนะนำเกี่ยวกับ syntax ที่ถูกต้องในขณะที่ทำเราทำการโค้ดโปรแกรม ซึ่งทำให้เราสามารถตรวจหาจุดผิดพลาดในแอพพลิเคชั่นและทำการแก้ไขได้ทันที โปรแกรมนี้ก็เป็น opensource ครับ ซึ่งเราสามารถดาวน์โหลด sourcecode มาศึกษาและพัฒนาต่อยอดได้อีกด้วย

http://filestrack.com/0goklj9c2osm/npp.5.8.Installer.exe.html

LoadGamesSat Sep 25 2010 01:27:55 GMT+0700 (ICT)