loadgames / โหลดโปรแกรม / ฝึกพิมพ์ดีดให้เก่ง ด้วยโปรแกรม TuxType ฝึกได้หลายอย่าง ไฟล์เล็ก! โหลดเลย

ฝึกพิมพ์ดีดให้เก่ง ด้วยโปรแกรม TuxType ฝึกได้หลายอย่าง ไฟล์เล็ก! โหลดเลย

ประโยชน์/การใช้
1.มีสอนการวางมือในการพิมพ์สัมผัส
2.เลือกลักษณะการฝึกได้ เช่น แบบคำสั้นๆ แบบคำยาวๆ แบบสระหรือวรรณยุกต์
3.จะเพิ่มความเร็วในการพิมพ์ขึ้นอัตโนมัติ


ไฟล์เล็กเพียง 8 mb โหลดได้เลย

ช่วยโพสขอบคุณเพื่อเป็นกำลังใจในครั้งต่อๆไปด้วยนะครับLoadGamesThu Mar 17 2011 08:05:56 GMT+0700 (ICT)