loadnung / Love Story / คุณคือคนไหนในรูป?

คุณคือคนไหนในรูป?Axen AirCard Hi-End Siemens Chipset ราคาใกล้เคียงแอร์การ์ดจีนแต่ ก่อนจะขึ้นต้นไหน ก็ต้องตัดสินใจแล้วว่าขึ้นไม่ผิดต้นนะ
 

kontaMon Apr 05 2010 20:25:04 GMT+0700 (ICT)