logisticschula / สรรพเพเหระตามประสาพี่น้อง LM / เผยโฉมหน้าพี่รหัส LM8 เพื่อน้องๆ LM9 ^^

เผยโฉมหน้าพี่รหัส LM8 เพื่อน้องๆ LM9 ^^


ชื่อน้องรหัส : นาวาอากาศตรีคุณากร มั่นคง

  ชื่อเล่นน้องรหัส : ต๊ะ

ChAmP#LM8Mon May 24 2010 23:26:53 GMT+0700 (ICT)