logisticschula / คุยกันเรื่องทั่วๆ ไป (รุ่น 8) / อยากเล่นกีฬาสีอ่า

อยากเล่นกีฬาสีอ่า

เห็นทุกๆๆ คน ให้ความสนใจกับกีฬาเป็นอย่างดี

แต่ก้อยไม่ค่อยถนัดกีฬาจริงจังอ่า ขอเป็นพวกชักกะเย่อ, เดิน10 คน 11 ขา หรือว่าวิ่งวิบากไรเงี้ยได้ป่ะ

 มีใครเห็นด้วยบ้างอ่า แต่อาจจะดูปัญญาอ่อนไปนิด

Koi:PWed Jun 10 2009 09:14:38 GMT+0700 (ICT)