logisticschula / คุยกันเรื่องทั่วๆ ไป (รุ่น 8) / กำหนดรับบัตรนิสิต

กำหนดรับบัตรนิสิต

เห็นเพื่อนบอกว่า เค้าให้รับบัตรนิสิต สำหรับป.โท คือ

18มิย.09 8.30-12.00

19 มิย.09 13.00-16.00

 เหมือนจะไปรับแทนได้นะ คงต้องเซ็นมอบฉันทะ

 

 

Koi:PThu Jun 11 2009 15:38:31 GMT+0700 (ICT)